O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

15 gru 2017

Autónomos - zmiany w 2018 roku.Hiszpańska ustawa o jednoosobowej działalności gospodarczej „Autónomos”.

Rozszerzenie flatrate’u czyli stawki zryczałtowanej i udogodnienia w systemie składek na ubezpieczenie społeczne wchodzą w życie dopiero w 2018 roku i nie są to jedyne ustalenia nowej ustawy, na których zastosowanie zaczekamy do przyszłego roku.

składka autonomo 2018
Zdjęcie z: http://nersasl.com/puede-hacerse-autonomo-y-asalariado-a-la-vez/
                      
Nowa ustawa o jednoosobowej działalności gospodarczej „Autónomos” wprowadzi pewne zmiany dla osób prowadzących tego typu działalność. Niektóre z nich wejdą w życie wraz z opublikowaniem nowych przepisów w Dzienniku Ustaw, najprawdopodobniej jeszcze przed Nowym Rokiem, na inne jednak będziemy musieli jeszcze zaczekać.

Według szczegółowej analizy Europa Press, pierwsza z tych zmian dotknie bezpośrednio stawki zryczałtowanej. Jej oczekiwane rozszerzenie nie wejdzie w życie aż do 2018 roku, nawet w przypadku gdy Ustawa Ekspresowej Reformy zostanie uchwalona przed końcem roku 2017.

Zmiana dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne. Okres opłaty w wysokości tylko 50 euro miesięcznie zostanie wydłużony z 6 na 12 miesięcy. Od 13 do 18 miesiąca funkcjonowania działalności ulga ma wynosić 50% a następnie, przez kolejne 6 miesięcy, 30%.

Dodatkowo, aby skorzystać z nowej taryfy wystarczy wykazać, że nie prowadziło się działalności w przeciągu dwóch lat poprzedzających założenie nowej firmy, nie pięciu, jak w dotychczasowym prawodawstwie.

INNE ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE DOPIERO PO 2018 ROKU

Równocześnie, od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie ulgi 80% na pierwszy rok i 50% na dwa następne lata prowadzenia działalności dla osób niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy uwarunkowanej płcią lub ofiar przemocy terrorystycznej.

W przypadku osób prowadzących działalność na zasadzie współpracy rodzinnej (małżonek lub krewni do 2 stopnia pokrewieństwa), nowa ustawa przewiduje ulgę 100% przez pierwsze 12 miesięcy trwania działalności. Z kolei prowadzący działalność zatrudnieni na cały etat cieszyć się będą ulgą 50% przez pierwsze 18 miesięcy i 25% przez kolejne 1,5 roku.

Nowa ustawa określa ponadto inną niż dotychczas podstawę rozliczania dni składkowych. Od przyszłego roku nie będzie to już cały miesiąc. Opłacający składki będą mogli skorzystać trzy razy w roku z aktualizacji informacji o funkcjonowaniu działalności, w taki sposób, że wymagane będą wyłącznie składki proporcjonalne do liczby dni w miesiącu, w których działalność rzeczywiście funkcjonowała.

DODATKOWE PLANOWANE ZMIANY:
  100% ulga na składkę na ubezpieczenie społeczne dla osób znajdujących się na urlopie macierzyńskim bądź na zwolnieniu związanym z zagrożoną ciążą, zarówno w przypadku zatrudnienia innej osoby na zastępstwo jak i w przypadku pozostawienia stanowiska bez zastępstwa.
  Prawo do odliczania 20% opłat za światło, wodę i gaz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.
  Prawo do pobierania 100% świadczenia emerytalnego przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej w razie zatrudniania pracownika.

Źrodło: Wpis jest tłumaczeniem artykułu: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/19/autonomos/1505829837_865286.html