O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

22 maj 2017

Plusvalía - tracisz? Nie zapłacisz!Trybunał Konstytucyjny znosi podatek od zysku w przypadku nieruchomości sprzedanych ze stratą.

Mowa o podatku od wzrostu wartości terenów miejskich, zwany plusvalía. Jest to podatek gminny. Po zmianie przepisów obowiązywać będzie jedynie w przypadku wzrostu wartości posiadanej nieruchomości, nie zaś, tak jak obecnie, niezależnie od tego czy podatnik osiągnął zysk, wyszedł na 0, czy poniósł stratę.

Trybunał Konstytucyjny rozciąga na całe terytorium Hiszpanii przepisy wprowadzone w prowincji Guipuzkoa: od tej pory podatnicy nie muszą płacić podatku od zysku, jeśli poniosą straty przy sprzedaży nieruchomości. Trybunał uważa bowiem, że podatek w obecnej formie nie ma bezpośredniego związku z rzeczywistym wzrostem wartości majątku, a jedynie z posiadaniem nieruchomoci.

Do tej pory sam fakt bycia, przez określony ustawą okres czasu, w posiadaniu terenu miejskiego, wiązał się z koniecznością zapłacenia podatku, nawet jeśli nie wzrastała wartość posiadanego majątku, lub co gorsza, jeśli ponosiliśmy stratę. Taka sytuacja, według Trybunału uniemożliwia obywatelom spełnienie obowiązku podatkowego „zgodnie z ich możliwościami ekonomicznymi” (art. 31.1 Konstytucji).

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna proces mający na celu zmianę obowiązującego prawa. Jednak to do ustawodawcy należy podjęcie kroków właściwych, uchylających lub zmieniających obowiązujące zapisy prawne.

Władze Kraju Basków przeczuwając straty, jakie może pociągać za sobą decyzja Trybunału, zdecydowały się na rozgraniczenie wartości gruntu i wartości budynku na tym gruncie postawionej, po to by adekwatnie wyliczyć wysokość podatku.

Zyski na terenie Wspólnoty Autonomicznej Kraju Basków ze ściągania podatku plusvalía, które w 2015 roku wynosiły 2625 milionów euro, po decyzji Trybunału z pewnością spadną. Dotychczas przy obliczaniu podstawy opodatkowania brano pod uwagę wartość katastralną ziemi w momencie transakcji i odgórnie narzucone mnożniki, w zależności od tego jak długo pozostawał podatnik w posiadaniu nieruchomości.

Zgodnie z nowymi wytycznymi władz prowincji Guipuzkoa i Álava, obecnie wiążąca będzie rzeczywista wartość transakcji kupna-sprzedaży i wartość gruntu. Mamy do czynienia ze wzrostem wartości, jeśli cena transakcji jest wyższa od ceny nabycia. Jedynie w sytuacji wzrostu wartości obliczy się podstawę podatkową i kwotę, którą należy uiścić w ramach podatku. W sytuacji, gdy wartość nabycia i transakcji nie jest podana oddzielnie, bierze się pod uwagę procent wartości gruntu i budynku, który widnieje na ostatnim rachunku zapłaty podatku od nieruchomości. Nie wiadomo jednak czy norma ta okaże się obowiązująca w całym kraju.

Dodatkowo Trybunał nie wyjaśnia w jaki sposób podatnik ma dowieść, że  nie osiągnął żadnego zysku. Musi poddać się przepisom ogólnokrajowym, te jednak nie określają tej kwestii precyzyjnie. Dlatego też niektóre wspólnoty autonomiczne same podjęły się ujednolicenia przepisów, jednak obowiązują one tylko w danej wspólnocie. Konieczne będzie dostosowanie prawa krajowego do obecnej sytuacji.

W przypadku spółek proces będzie bardziej skomplikowany i będzie polegał na przedstawieniu różnego rodzaju dowodów: raportów technicznych sporządzonych przez niezależnych specjalistów, raportu o wartości ziemi czy ocenie rzeczoznawców. 

Źródło: http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495010663_244387.html

3 maj 2017

Jak uzyskać podpis elektroniczny w Hiszpanii.
 JAK UZYSKAĆ PODPIS ELEKTRONICZNY


W niniejszym poście omówimy w jaki sposób można samemu wyrobić podpis elektroniczny w formie programu, który można ściągnąć bezpośrednio na komputer.


Kroki jakie należy podjąć do otrzymania podpisu są następujace:

1. Przesłać wniosek o podpis elektroniczny podając nasze dane


2. System wygeneruje dla nas kod, który zostanie przesłany na nasz adres mailowy w kilka minut po przesłaniu wniosku


3. Z tym kodem oraz z dokumentem tożsamości i z dokumentem NIE należy udać się do placówki Agencia Tributaria, aby urzędnik mógł potwierdzić tożsamość petenta i uzupełnić dane. W większości urzędów należy umówić się na cita previa przez Internet.


4. Po wizycie w urzędzie otrzymamy potwierdzenie na maila, że można już ściągnąć podpis elektroniczny.


Pierwszym krokiem jest przesłanie wniosku o podpis elektroniczny. W tym celu należy udać się na stronę Sede Electronica Fabrica Nacional de Moneda y Tombre, czyli organizmu wydającego podpis tj. www.sede.fnmt.gob.es

Należy wybrać opcję Certificados i Persona Fisica.Po kliknięciu w Persona Fisica otworzy się formularz z kilkoma opcjami, z których należy wybrać Obtener Certificado Software i przejść do opcji 2. Solicitud via Internet de su certificado.Pojawią się pola do uzupełnienia:

- Numer dokumentu- czyli w przypadku rezydentów numer NIE

- Pierwsze nazwisko

- Adres mailowy (do dwukrotnego wpisania).


Pod danymi trzeba kliknąć w dostępny pod „INSTRUCCIONES’’ niebieski link.  Rozwinie się służszy tekst na końcu którego należy odhaczyć akceptację warunków. Proces zamykamy klikając w „ENVIAR PETICIÓN”.


Wniosek o podpis elektroniczny można wysłać, a następnie pobrać podpis przez wyszukiwarkę Internet Explorer lub Firefox. Ważne jest, aby podpis elektroniczny był zainstalowany na tym samym komputerze, oraz za pomocą tej samej wyszukiwarki, z której został wysłany wniosek.


Jeśli wyszukiwarka nie będzie odpowiednio skonfigurowana to przy wysłaniu wniosku o podpis, lub podczas próby jego zainstalowania pojawi się informacja o błędzie. Najczęściej błędy dotyczą zmiany ustawień w Opciones de Internet, gdzie należy dodać adres strony do „Sitios de confianza”. W razie nadal pojawiających się problemów, można ściągnąć ze strony program, który nam automatycznie skonfiguruje wyszukiwarkę.

Na youtubie dostępny jest również filmik pokazujący jak zmienić ustawienia

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks