O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

31 maj 2016

Rejestracja zagranicznego pojazdu w Hiszpanii, cz. 3.

O rejestrowaniu zagranicznych pojazdów w Hiszpanii piszemy w następujących artykułach:

samochód hiszpania, rejestracja samochodu w Hiszpanii, podatek od samochodu hiszpania

Zwolnienie z podatku od określonych środków transportu  (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte)
Wymagania:

- Wnioskodawcy muszą mieć stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Hiszpanii przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przeniesieniem.

- Pojazd musi być nabyty lub importowany w normalnych warunkach opodatkowania w kraju pochodzenia i nie powinien podlegać żadnemu zwolnieniu lub zwrotowi podatku należnego w związku z jego wyjazdem z kraju.

- Pojazd  musi być użytkowany przez wnioskodawcę w jego dawnej rezydencji co najmniej 6 miesięcy przed przyjazdem do Hiszpanii.

- Pojazdy, do których ma zastosowanie zwolnienie z podatku nie mogą zostać przekazywane bądź sprzedane w okresie 12 miesięcy od daty rejestracji. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie określić obciążenie podatkowe odnoszące się do dnia, w którym nastąpiło takie naruszenie.

- Wniosek o rejestrację  należy złożyć w terminie 60 dni od daty otrzymania NIE.

Dokładniej rzecz biorąc, zgodnie z Art. 65.1.d) de la Ley 38/1992:

Za datę rozpoczęcia użytkowania auta na terenie Hiszpanii uznaje się datę jego przywozu do kraju. Jeśli na żadnym dokumencie nie widnieje konkretna data przyjazdu środka transportu do Hiszpanii, za datę rozpoczęcia użytkowania bierze się datę późniejszą dla jednego z następujących kryteriów:

1.      Data nabycia środka transportu.

2.    Data, od której dana osoba jest uważana za rezydenta w Hiszpanii lub za posiadacza nieruchomości w Hiszpanii.

Zwolnienie z podatku VAT*

Wymagania:

- Wnioskodawcy muszą mieć stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Hiszpanii przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przeniesieniem.

- Pojazd musi być nabyty lub importowany w normalnych warunkach opodatkowania w kraju pochodzenia i nie powinien podlegać żadnemu zwolnieniu lub zwrotowi podatku należnego w związku z jego wyjazdem z kraju.

- Pojazd  musi być użytkowany przez wnioskodawcę w jego dawnej rezydencji co najmniej 6 miesięcy przed przyjazdem do Hiszpanii.

- W przypadku pojazdów posiadających silniki mechaniczne oraz ich przyczep oraz przyczep kampingowych, które zostały nabyte lub importowane podlegając zwolnieniu lub zwrotowi podatku, okres ich użytkowania przez wnioskodawcę przed przybyciem do Hiszpanii powinien wynieść co najmniej 12 miesięcy.

- Przywóz auta ma miejsce do 12 miesięcy od od daty zmiany miejsca zamieszkania na terytorium stosowania podatku.

- Pojazdy, do których ma zastosowanie zwolnienie z podatku nie mogą zostać przekazywane bądź dzierżawione w okresie 12 miesięcy od daty przywozu, z wyjątkiem uzasadnionej przyczyny.
Zwolnieniu z podatku VAT nie podlegają pojazdy użytkowane w celach komercyjnych lub firmowych.

Bardzo ważną informacją jest, iż rejestrując auto przy traslado de residencia habitual to na nas spoczywa obowiązek poinformowania urzędu skarbowego bądź gestora, że pojazd został sprowadzony w okolicznościach zmiany miejsca zamieszkania. Wiele gestorii nie wchodzi w szczegóły i dokonuje normalnej rejestracji, a niektóre nawet nie znają tego przepisu. Stąd istotne jest posiadanie umowy nabycia auta oraz dotrzymanie terminu zgłoszenia auta do rejestracji. Warto również, wyruszając z Polski wziąć certyfikat zameldowania potwierdzający czas zamieszkania w danym miejscu- to koszt tylko kilku złotych, a może nam pomóc zaoszczędzić wiele euro, jeśli dołączymy go do dokumentacji przy rejestracji auta.

25 maj 2016

Rejestracja zagranicznego pojazdu w Hiszpanii, cz. 2.

REJESTRACJA POJAZDU ZAGRANICZNEGO A PODATKI.

Przy rejestrowaniu auta z zagranicznymi tablicami w Hiszpanii, po przejściu kontroli ITV (o tym tutaj: przegląd techniczny w Hiszpanii) należy zmierzyć się z urzędem skarbowym (hiszp. Hacienda). Tutaj wg standardowej procedury czekają na nas do uiszczenia 2 podatki- Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte i podatek VAT. Od czego zależy wysokość obu opłat?

1. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte zależy od emisji dwutlenku węgla (CO2) przez pojazd, a także od wspólnoty autonomicznej, gdzie auto jest rejestrowane.

auto hiszpania, samochód hiszpania, podatki hiszpania

Tabela 1. Standardowa wysokość podatku dla aut osobowych:
Emisja CO2
Półwysep Iberyjski i Baleary
Wyspy Kanaryjskie
Ceuta i Melilla
<120 g/km
0 %
0 %
0 %
120-160 g/km
4,75%
3,75%
0 %
160-200 g/km
9,75 %
8,75%
0 %
>200 g/km
14,75%
13,75%
0 %
 
 W niektórych wspólnotach autonomicznych stawki za emisję CO2 są wyższe, i tak mamy:
 

Tabela 2. Wysokość podatku dla aut osobowych w zależności od Wspólnoty

 

Wspólnota
Autonomiczna
120-160 g/km
160-200 g/km
>200 g/km
Andaluzja
*
*
16,90%
Asturias
*
*
16%
Baleary
*
*
16%
Kantabria
*
11%
16%
Katalonia
*
*
16%
Ekstremadura
5,20%
11%
16%
Murcja
*
*
15,9%

*Wartości zgodne z podanymi w Tab.1

Wysokość emisji CO2 określa się na podstawie certyfikatu wystawionego przez producenta lub importera auta, karty ITV bądź jakiegokolwiek oficjalnego dokumentu dotyczącego pojazdu.

2. Podatek VAT, który w standardowej wysokości wynosi 21%, ale może być zredukowany do 4%, jeśli auto będzie zarejestrowane na osobę niepełnosprawną o ograniczonej sprawności ruchowej lub będzie służyło do przewozu takiej osoby.

Często rejestracja zagranicznego pojazdu nie wymaga opłaty podatku VAT w Hiszpanii.

Istnieją jednak okoliczności, w których nie ma potrzeby powyższych podatków płacić, a mianowicie, gdy przenosimy się na stałe do Hiszpanii. Przepisy wyraźnie rozróżniają sytuację, kiedy osoba będąca rezydentem w Hiszpanii chce nabyć auto z zagranicy oraz kiedy osoba przenosi się do Hiszpanii zmieniając miejsce zamieszkania (i rezydencję) i zabiera ze sobą swoje mienie, w tym auto. Drugi przypadek zwany jest traslado de residencia habitual i przy spełnieniu ustawowych wymogów upoważnia do rejestracji pojazdu bez podatków. 

Już w najbliższy wtorek artykuł zawierający zestawienie owych wymogów zwalniających z opłat.

20 maj 2016

Nieruchomość w Hiszpanii jako darowizna czy jako spadek?W artykule rozważymy co bardziej się opłaca: przekazać nieruchomość jako darowniznę za życia czy też jako spadek po śmierci? Decydując o tym należy kierować się nie tylko kwestiami finansowymi, ale i możliwymi konsekwencjami prawnymi. Obie opcje mogą być równie dobre, warto jednak mieć wiedzę z jakimi konsekwencjami się wiążą.

dziedzieczenie hiszpania, darowizna hiszpania, podatki hiszpania, nieruchomość hiszpania, spadek hiszpania, zgon hiszpania

Podstawową zaletą przekazania darowizny za życia jest uniknięcie możliwych kłótni między osobami dziedziczącymi po śmierci właściciela nieruchomości. W ten sposób można też wesprzeć dziecko, które zmaga się z problemami finansowymi. Jednak przekazanie za życia generalnie wiąże się z większymi kosztami i podatkami, niż pozostawienie nieruchomości w spadku. Wysokość opłat różni się między wspólnotami autonomicznymi. Różnice mogą być naprawdę duże. Wysokość opłat i podatków wynika z tego, że wiele wspólnot nie oferuje żadnych ulg podatkowych od darowizn albo stosują ulgi tylko w określonych sytuacjach i do pewnych kwot.

W przypadku dziedziczenia duże znaczenie ma wiek osoby dziedziczącej. Osoby dziedziczące, które nie ukończyły jeszcze 21 lat, załapują się na bardzo wysokie ulgi podatkowe, sięgające nawet 99,9%, w zależności od miejsca zamieszkania. Prawo hiszpańskie, obowiązujące we wszystkich wspólnotach autonomicznych, przewiduje ulgę w wysokości 95%, do maksymalnie 122 606 euro, przy dziedziczeniu nieruchomości będącej głównym mieszkaniem rodziny (residencia habitual). Wspólnoty autonomiczne mają prawo ulgę powiększyć albo zastosować obniżkę kwoty, którą spadkobiorca ma zapłacić. 

Jednakże, jeżeli dziedziczy się nie tylko nieruchomość, ale też pieniądze, podatek do zapłacenia wzrasta. Trzeba też pamiętać o konieczności zapłacenia przez spadkobiorcę podatku miejskiego „plusvalia”, którego wysokość zależy od gminy, na której terenie położona jest nieruchomość.

W zależności od wspólnoty autonomicznej różnice są olbrzymie. Na nic jednak zda się przeprowadzka do innego regionu, bo prawo przewiduje, że podatki zapłaci się tam, gdzie przemieszkało się najdłużej w ostatnich 5 latach. Ponadto, przy dziedziczeniu, liczy się miejsce zamieszkania spadkodawcy lub miejsce, w którym zgromadził większość swoich dóbr.

Ogólnie, dziedziczenie jest dużo tańsze od przekazania darowizny za życia. Z tym drugim wiążą się dużo wyższe podatki, zmiany przy rozliczaniu PIT-ów, opłaty miejskie i notarialne. Ponadto, przy dziedziczeniu, testament można zmieniać wielokrotnie, natomiast darowizna jest jednorazowa i nieodwołalna. Można oczywiście zastrzec w darowiźnie możliwość dożywotniego użytkowania lub darowiznę w zamian za opiekę. Wtedy, w przypadku rażących zaniedbań, obdarowany może stracić prawo do lokalu.

Nim zdecydujemy, która forma prawna jest dla nas korzystniejsza, powinniśmy zasięgnąć opinii notariusza. Ma on obowiązek świadczenia bezpłatnego poradnictwa w tym zakresie i poinformuje nas dokładnie jak wyglądają kwestie fiskalne w danym momencie, we wspólnocie autonomicznej, w której mieszkamy lub w której mamy nieruchomości.

6 maj 2016

Rejestracja zagranicznego samochodu w Hiszpanii, cz. 1.

Dziś zajmiemy się tematem, który spędza sen z powiek wielu osobom przenoszącym się do Hiszpanii. Planując przeprowadzkę często rozważa się zabranie ze sobą swojego samochodu. Teoretycznie nic prostszego, wystarczy wsiąść za kierownicę i za kilkanaście godzin znaleźć się na Półwyspie Iberyjskim. Praktycznie jednak, sprawy się komplikują, jeżeli nasz pobyt ma być dłuższy niż wakacyjny.

hiszpanskie rejestracje, hiszpańskie blachy, matricula hiszpania, rejestracja auta hiszpania, samochód hiszpania, polski samochód hiszpania, polskie numery hiszpania


Jakie więc kroki należy podjąć, aby uniknąć problemów i auto w Hiszpanii zarejestrować?

1. Kontrola techniczna ITV. Pierwszym krokiem, niezbędnym do zarejestrowania pojazdu, jest przejście kontroli technicznej (Inspección Técnica de Vehículos) w zakładzie kontroli pojazdów w Hiszpanii, nawet jeśli auto posiada ważne dokumenty kontroli wystawione przez innym kraj. Kontrolę ITV można przeprowadzić w dowolnej wspólnocie autonomicznej, niekoniecznie w tej, w której mieszkamy lub planujemy zamieszkać. Często kierowcy mieszkający na pograniczu dwóch wspólnot, kierując się niższymi cenami, wybierają stacje ITV z sąsiedniej wspólnoty. Należy jednak mieć na uwadze, że np. Comunidad Valenciana, jako jedyna, wymaga pomiaru hałasu, sprawdzając stopień zanieczyszczenia dźwiękowego wytwarzanego przez samochód. Brak tego pomiaru sprawia, że ITV wykonane poza tą wspólnotą traktowane jest jako nieważne. Koszt badania to około 70-90 euro, niektóre stacje oferują drugie podejście za darmo lub ze zniżką, jeśli za pierwszym razem pojazd nie przeszedł pomyślnie przeglądu. Dodatkowo, w niektórych punktach można się na przegląd umawiać przez internet lub telefonicznie, unikając tym samym stania w kilkugodzinnych kolejkach.

2.  Opłata określonych podatków w urzędzie skarbowym (Hacienda). Podatki zależą od wspólnoty autonomicznej, modelu pojazdu i jego parametrów. Standardowo płaci 21% VAT-u oraz podatek od środków transportu, który zależy od emisji CO2 i waha się od 0% do 16% wartości samochodu.

3. Opłata podatku "impuesto de circulación municipal", który uiszcza się w urzędzie (ayuntamiento), odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania. Koszt waha się w granicach 60-180 euro, choć może ulegać znaczącym zmianom w zależności od miejscowości i rodzaju pojazdu. Większość urzędów po pierwszej zapłacie tego podatku generuje co roku automatycznie odcinek do zapłaty i wysyła do płatnika pocztą tradycyjną, e-mailową lub oferuje opcję odbioru w urzędzie.

4. Opłaty za rejestrację samochodu i otrzymanie hiszpańskich numerów rejestracyjnych. W tym celu należy odwiedzić DGT, czyli Dirección General de Tráfico. Koszt wynosi około 120 euro. Na podstawie kwitu otrzymanego w DGT, na którym widnieją nadane nam numery tablic rejestracyjnych, możemy udać się do zakładu wybijającego blachy. Znajdziemy je najczęściej gdzieś w sąsiedztwie urzędu DGT.

5.  Podpisanie umowy z ubezpieczycielem pojazdu (koszt zależy od firmy, zniżek, pakietu zawartego w polisie itd.). Zdarza się, że ubezpieczyciele udzielają zniżek osobom, które posiadały je za granicą, ale nie jest to normą.

6. Wymiana prawa jazdy na hiszpańskie.

Już w przyszłym tygodniu kolejny artykuł na ten temat, ze wskazówkami jak zmierzyć się z urzędem skarbowym oraz jak nie zapłacić podatku.