O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

28 lip 2014

Zwolnienie... jak to ugryźć?




Co o zwolnieniu wiedzieć powinniśmy.

Przy podpisywaniu dokumentów dotyczących zwolnienia mamy prawo do obecności reprezentanta naszego związku zawodowego. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że to na niego spadnie ciężar sprawdzania poprawności pism oraz prowadzenia rozmowy z naszym szefem lub jego przedstawicielem (gestorem,asesorem,prawnikiem). 

Bardzo zalecane jest niepodpisywanie dokumentów od razu (zwłasza, jeśli nie rozumiemy ich treści!), ale zabranie ich do analizy do przedstawicieli naszego związku zawodowego (usługa taka jest najczęściej bezpłatna), prawnika zajmującego się tematem prawa pracy bądź zaufanego gestora/asesora. Pomogą nam oni m.in.w:

- wyłapaniu błędów w naszych dokumentach- pomimo że ubiegamy się o odszkodowanie związane ze zwolnieniem, może okazać się, że jest więcej rzeczy, które zostały przez szefa nienależycie wykonane.  Jakie?  Być może miesięczne wynagrodzenie było poniżej progu minimalnego zawartego w Convenio Colectivo i odpowiadającego naszej grupie zawodowej. Być może nie zostaliśmy poinformowani z wyprzedzeniem o utracie wakantu  (tzw. preaviso) i należy nam się dodatek z tego tytułu? Być może mieliśmy umowę na czas określony, podczas gdy należał nam się kontrakt indefinido? 

- w interpretacji prawa  i realnej ocenie szans na uzyskanie i wysokość odszkodowania (indemnización)- oprócz błędów wspomnianych w punkcie powyżej, mogą pojawić się czynniki dodatkowe: szef zalega z zapłatą za nadgodziny bądź wakacje, pracowaliśmy na pełen etat pomimo umowy na pół etatu- po zebraniu wszystkich tych okoliczności uzyskamy całkowity obraz naszej sytuacji, co umożliwi prawnikowi sprecyzowanie oczekiwań, które możemy przedstawić pracodawcy.

- zredagowaniu pisma skierowanego do pracodawcy, w którym przedstawione jest nasze stanowisko w oparciu o aktualne przepisy prawne. Pracodawca ma wówczas 3 wyjścia: 

  • uznać słuszność naszych żądań i na nie przystać.
  • zaproponować ugodę oferując niższą od postulowanej stawkę i zamknięcie sprawy bez udziału sądu. To od nas zależy, czy się na nią zdecydujemy. Niewątpliwie plusem takiego rozwiązania jest jego natychmiastowość- praktycznie od razu możemy liczyć na wypłatę gotówki, bez wielomiesięcznego "ciągania" się po sądach. Minusem- wypłacona kwota będzie o wiele niższa, niż ta o którą się staramy.
  • odrzucić nasze roszczenia w całości, co jest równoznaczne ze zgodną na wszczęcie z naszej strony postępowania sądowego. Takie rozwiązanie nie zdarza się często,  gdyż pracodawca jest najczęściej świadomy swoich nadużyć i nie chce ryzykować konfrontacji ze stojącymi zwykle po stronie pracownika sądami.

- reprezentowanie naszych interesów przed sądem, w przypadku gdy nie zaakceptujemy ugodowej propozycji pracodawcy. Proces sądowy jest poprzedzony tzw. acto de conciliación - jest to ostatni moment przed wkroczeniem na drogę sądową, aby w obecności niezależnych specjalistów i prawników obu stron można było dojść do porozumienia. Wiele sporów rozwiązanych zostaje właśnie na tym etapie, szczególnie w sytuacji, gdy pracownik nie chce dłużej zwlekać z otrzymaniem zapłaty.

Prawo pracy jest skomplikowane, ma wiele niuansów niepozwalających na jednoznaczną interpretację, wobec czego mamy bardzo duże szanse, że pieniądze lub czas zainwestowane w konsultacje z profesjonalistą zwrócą się z nadwyżką w postaci należnego nam odszkodowania.  
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

24 lip 2014

Zgubienie polskiego dowodu osobistego w Hiszpanii.

Ostatnio było o zgubieniu prawa jazdy a teraz zajmiemy się dowodem osobistym. Zgubiony bądź skradziony przyda nam zmartwień. O ile nowe prawo jazdy da się załatwić zdalnie, o tyle w przypadku DO takiej możliwości nie ma. Wniosek należy złożyć osobiście (i podpisać się przy urzędniku). Odbiór też niestety możliwy jest tylko osobisty. Kto wyda nam dowód? Burmistrz bądź prezydent miasta, w zależności od struktury administracyjnej jakiej podlega nasze polskie miejsce zamieszkania. A ambasada? Nie, nie i jeszcze raz nie. Ambasada nie zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych bo nie ma do tego uprawnień. Nie wińmy ich za to, tak brzmią polskie przepisy, nie jest to widzimisię urzędników z ambasady bądź konsultatu.

A co zrobić jak ukradziono nam DO a chcemy wrócić do Polski? Jeśli mamy paszport to nic się nie dzieje. Jak nie czeka nas wizyta w ambasadzie w Madrycie lub konsulacie w Barcelonie i wystąpienie o paszport. Pozostałe placówki są placówkami honorowymi i nie mają uprawnień do wydawania dokumentów. Istnieje opcja uzyskania paszportu od ręki, za niewielką dopłatą.

Pamiętajmy też żeby utratę DO zgłosić na policję. To bardzo ważne bo wytrącamy broń z ręki oszustom, którzy na skradzione / znalezione dokumenty wyłudzają kredyty i pożyczki.


21 lip 2014

Zwolnienie grupowe w Hiszpanii.




Despido colectivo.
W Hiszpanii za zwolnienie grupowe uważa się takie zwolnienie, gdzie  firma udowodni wystąpienie przyczyn ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych, które je usprawiedliwiają i w okresie 90 dni pozbawionych miejsca pracy zostanie następująca liczba pracowników:

  • w firmie liczącej więcej niż 5 pracowników- wszyscy

  • w firmie liczącej poniżej 100 pracowników - 10 pracowników

  • w firmie liczącej od 100 do 300 pracowników- 10% pracowników

  • w firmie liczącej ponad 300 pracowników- 30 pracowników.

W przypadku despido colectivo pracownicy mają prawo do takiego samego odszkodowania jak w przypadku zwolnienia z przyczyn obiektywnych, tj. wartości wypłaty za 20 dni pracy za każdy przepracowany rok z maksymalną wysokością wartości pensji 12 miesięcznej.

W sytuacji zwolnienia grupowego nad całością postępowania i formalnościami z nim związanymi czuwają wyznaczeni  w tym celu reprezentaci związków zawodowych.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

18 lip 2014

Zgubienie polskiego prawa jazdy w Hiszpanii.

Takie przypadki zdarzają się zarówno cudzoziemcom mieszkającym w Hiszpanii na stałe, czasowo, jak i turystom. Pierwsze co przychodzi z reguły nieszczęśnikowi do głowy to pomysł, że urząd hiszpański wystawi mu nowe prawo jazdy albo dokument zastępczy. Nic bardziej błędnego. Hiszpania prawa jazdy ani dokumentu zastępczego nie wyda bo nie ma takiej możliwości prawnej. 

Prawidłowym krokiem jest zgłoszenie utraty na policji (Policia Nacional albo Guardia Civil de Trafico). Tam sporządzony zostanie protokół, który w razie kontroli można pokazywać. Nie oznacza to, że można się nim posługiwać przez czas nieokreślony. Standardowo urząd daje 2 miesiące na załatwienie sprawy wyrobienia nowego dokumentu.

Jak złożyć wniosek o kolejny dokument? Jeśli sprawa dotyczy turysty, który wraca do Polski to problemu nie ma. Składa się wniosek w wydziale komunikacji i po określonym terminie odbiera prawo jazdy.

Co ma jednak zrobić osoba, która z różnych względów pojawić się w Polsce nie może a prawa jazdy potrzebuje? Można poprosić kogoś bliskiego żeby wziął kwitek w wydziale komunikacji i przesłał nam do podpisu. Podpisany odsyłamy i ktoś składa go za nas w urzędzie. Teoretycznie takiej możliwości być nie powinno, bo podpis powinien być złożony w obecności urzędnika, ale praktycznie w wielu przypadkach urzędnicy idą ludziom na rękę, zwłaszcza w takich podbramkowych sytuacjach.
Ewentualnie można pomyśleć o upoważnieniu notarialnym, ale tu pojawi się problem notariusza, tłumaczenia przysięgłego upoważnienia oraz apostylli. Dużo pieniędzy, dużo czasu i dużo zachodu. W tym konkretnym przypadku łatwiej i taniej wsiąść w samolot i złożyć wniosek.

14 lip 2014

Zwolnienie z przyczyn obiektywnych.

EL DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS
Zwolnienie z przyczyn obiektywnych, czyli despido por causas objetivas jest zwolnieniem, które ma miejsce m.in. w następujących przypadkach:
- gdy pracownik jest niezdolny do wykonywania określonej pracy i niezdolność ta została wykryta po rozpoczęciu umowy o pracę
- gdy po zmianie charakterystyki stanowiska pracy pracownik nie posiada odpowiednich kwalifikacji do jego obejmowania (przyczyna ta może być jednak kwestią sporną, gdyż to na pracodawcy ciąży obowiązek dokształcenia pracownika, aby mógł on kontynuować pracę na zajmowanym stanowisku)
- gdy okresy, kiedy pracownik jest nieobecny w pracy (zarówno z przyczyn uzasadnionych jak i nieuzasadnionych) przekraczają limit:
·         20 % dni pracujących w ciągu 2 miesięcy bezpośrednio po sobie nastepujących,jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy całkowita liczba nieobecność pracownika wyniosła więcej niż 5 % dni pracujących.
·         25 % dni pracujących w ciągu 4 miesięcy nie następujących bezpośrednio po sobie w okresie 12 miesięcy.
Jako nieobecność pracownika nie są liczone dni, w których korzystał on z prawa do strajku generalnego, zwolnienia z powodu wypadku w pracy lub poza nią, zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego, wakacji itp.
- gdy stanowisko pracy zostaje zlikwidowane na skutek niewystarczającego budżetu (np.w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony do realizacji konkretnego projektu i wyczerpały się środki na jego kontynuację).
- gdy firma udowodni wystąpienie przyczyn ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych, które usprawiedliwiają zwolnienie.
W przypadku zwolnienia z przyczyn obiektywnych muszą zostać spełnione następujące formalności:
1. Poinformowanie pracownika pisemnie o przyczynach zwolnienia.
2. Wypłacenie pracownikowi odszkodowania w wysokości 20 dni wynagrodzenia za każdy przepracowany rok pracy (z limitem w wysokości wypłaty za 12 miesięcy pracy)
3. Wręczenie pracownikowi PREAVISO z wyprzedzeniem 15 dni od daty planowanego zwolnienia.


Pracownik ma 20 dni na odwołanie się od decyzji o zwolnieniu do organów sądowych.

Jeśli sąd uzna zwolnienie za:
-uzasadnione (procedente)- wówczas pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości 20 dni wynagrodzenia za każdy przepracowany rok pracy (z limitem w wysokości wypłaty za 12 miesięcy pracy). Jeśli otrzymał już odszkodowanie wraz z preaviso w momencie otrzymania informacji o zwolnieniu to nie przysługuje mu już nic więcej.

- nieuzasadnione (improcedente)- wówczas pracownik ma prawo do powrotu na swoje stanowisko pracy i musi zwrócić odszkodowanie wypłacone w momencie otrzymania decyzji o utracie wakantu. Jeśli  nie ma możliwości objęcia wcześniejszego stanowiska, pracodawca musi mu wypłacić odszkodowanie w wysokości 33 dni wynagrodzenia za każdy przepracowany rok pracy (z limitem w wysokości 24 miesięcy pracy).
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es