O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

30 cze 2014

Despido (zwolnienie z pracy), cz. 1.

W momencie otrzymania informacji o zwolnieniu z pracy większość osób pierwszą rzeczą jaką robi, jest gorączkowe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy przysługuje mi "paro", w jakiej wysokości i przez jaki okres czasu? Bez wątpienia utrata miejsca pracy jest sytuacją stresującą, zwłaszcza dla imigranta, który w obcym kraju nie może liczyć na pomoc rodziny. Oczywistym więc jest, że w takim przypadku zależy nam na bezzwłocznym "uregulowaniu" papierów z byłym szefem (nie zapomnijmy poprosić o Certificado de Empresa!) i jak najszybszym zarejestrowaniu się po zasiłek dla bezrobotnych.


Zanim jednak w papierkowym wirze podpiszemy wszystko, co nam szef podsunie do podpisania, warto przeanalizować przyczyny naszego zwolnienia i czy zostały dopełnione wszystkie procedury z nim związane.  Może bowiem okazać się, że nasza sytuacja, jakkolwiek dramatyczna, pozwala podjąć kroki, które pozwolą nam na uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki. 


Znajomość specyfiki hiszpańskich zwolnień jest wiedzą niezwykle istotną (Ba! Dla Hiszpanów wręcz niezbędną!). Na Półwyspie Iberyjskim pozywanie pracodawcy na drogę sądową za niedopełnienie formalności związanych ze zwolnieniem pracownika nie jest tematem tabu. Wręcz przeciwnie, Hiszpanie są bardzo świadomi swoich praw, i jeśli chodzi o kwestie finansowe, podejmują walkę o każde należne im euro i nie ma tu znaczenia, czy z pracodawcą łączyły ich dobre czy też złe stosunki, a nierzadko również więzy rodzinne. W momencie rozwiązania umowy o pracę, każdy patrzy na siebie i swoją kieszeń, nie ma miejsca na sentymenty. Skąd takie nastawienie? Otóż w ogromnej większości przypadków walka o nasze prawa, po prostu się opłaca. Ale zacznijmy od początku...


W Hiszpanii istnieją 3 rodzaje zwolnienia: disciplinario, por causas objetivas i colectivo.

Już za tydzień omówimy zwolnienie dyscyplinarne.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es


23 cze 2014

Excedencia.

W hiszpańskim prawie pracy istnieje ciekawa sytuacja, w której pracownik może na jakiś czas opuścić zajmowane stanowisko i powrócić na niego na tych samych lub zbliżonych warunkach- jest to tzw. EXCEDENCIA.  Podczas trwania okresu excedencia wypłata zostaje wstrzymana.

Excedencia może być przymusowa, kiedy np. osoba zostaje powołana/wybrana do pełnienia funkcji politycznej lub obowiązki związane z działalnością w związku zawodowym uniemożliwiają pogodzenie ich z pracą. W takim przypadku pracownik ma gwarancję, że jego stanowisko będzie na niego "czekać" do momentu ukończenia kadencji politycznej.

Excedencia może być również spowodowa decyzją pracownika (wówczas mówimy o excedencia voluntaria), który z przyczyn osobistych chce przez określony czas zrezygnować z świadczenia usług w firmie. Wystarczy rok stażu pracy na danym stanowisku, aby ubiegać się o excedencię, a jej długość może wahać się między: 4 miesiące a 5 lat (jeśli Convenio Colectivo nie stanowi inaczej). W takim układzie pracownik nie rezerwuje z prawa do odzyskania po powrocie swojego stanowiska, ale ma pierwszeństwo zatrudnienia w firmie na pozycji odpowiadającej tej, którą zajmował wcześniej, lub o zbliżonej charakterystyce.

Excedencia voluntaria jest często wykorzystana przez Hiszpanów na rozpoczęcie własnego biznesu bądź wyjazd do pracy za granicę. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem, w sytuacji, gdy między pracownikiem a pracodawcą jest dobry kontakt i zaufanie. Temu pierwszemu daje możliwość spróbowania sił w innej pracy lub przy rozkręcaniu własnego interesu, nie zamykając drzwi na powrót do poprzedniego stanowiska. Pracodawcy daje szansę na zmniejszenie kosztu, w sytuacji, gdy czasowo może pozwolić sobie na brak pracownika.

Innym typem excedencia voluntaria jest opieka nad członkiem rodziny, który z przyczyn wieku, wypadku lub choroby, nie jest niezależny i nie zarabia. Długość takiej nieobecności w pracy nie może być dłuższa niż 3 lata od momentu narodzenia dziecka lub 2 lata jeśli dotyczy opieki nad innym bliskim krewnym. Co ciekawe, w takich okolicznościach, czas excedencii wlicza się do stażu pracy, co w przypadku grup zawodowych mających cykliczne podwyżki (bienio, trilenio itp.), będzie rzutować na wysokość wynagrodzenia po powrocie do pracy. 

Pracownik w czasie trwania excedencii może również korzystać z kursów Formación Profesional. Stanowisko przy excedencia voluntaria por el cuidado de un familiar jest rezerwowany przez 1 rok, podczas którego nie jest on obsadzany przez inną osobę. Po tym okresie, powracający do pracy ma pierwszeństwo w objęciu takiego samego lub podobnego stanowiska.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.com

16 cze 2014

Zwolnienie chorobowe Hiszpania.
Większość pracowników w ciągu swojej historii zawodowej zmuszona jest do skorzystania ze zwolnienia chorobowego. Pojawia sie wówczas pytanie na ile ucierpi wypłata gdy nasza niezdolność do pracy sie przedłuży. 

Wysokość wypłaty gdy jesteśmy na zwolnieniu uzależniona jest od wartości tzw. Base Reguladora (dalej zamiennie B.R.). Base Reguladora to współczynnik wyliczany od wysokości kwoty, z której zostały potrącone składki na Contingencias Comunes oraz ilości przepracowanych dni w poprzednim miesiącu. 
W przypadku choroby niezwiązanej z wykonywanym zawodem bądź wypadku poza miejscem pracy pierwsze 3 dni zwolnienia są niepłatne. Czasem Convenio Colectivo definiuje liczbę dni zwolnienia chorobowego w roku, które nie podlegają tej regule i sa pełnopłatne. 
Dni między 4 a 15 są płatne w 60%, a koszt wypłaty wynagrodzenia za te dni w całości spada na pracodawcę. 
Od dnia 16 opłacenie 60% wynagrodzenia pokrywa Seguridad Social lub Mutua. 
Wartość opłat zwiększa się do wysokości 75% wynagrodzenia od dnia 21 i również pokrywa je Seguridad Social lub Mutua. 
Przykład:
Pracownik zarabiający pensję minimalną miał w ubiegłym miesiącu odprowadzone składki od kwoty 753 euro i przepracował pełny miesiąc tj. 30 dni. Jego Base Reguladora będzie mieć wysokość: 25,1 euro (753 euro/30 dni). Jeśli jest na zwolnieniu chorobowym 15 dni, wówczas (jeśli Convenio Colectivo nie definiuje inaczej):
– za dni 1­-3 nie będzie miał płacone
– za dni 4­-15 ­za każdy dzień zwolnienia otrzyma wartość 60% z 25,1 euro (swojej B. R.).
W przypadku wypadku w pracy, w drodze do/z niej lub chorobie związanej z wykonywanym zawodem pracownik ma zagwarantowaną wypłatę wynagrodzenia w wysokości 75% płatne od dnia następującego po dniu wypadku. Koszty pensji podczas trwania zwolnienia opłaca Mutua lub Seguridad Social. Convenio Colectivo danej grupy zawodowej może polepszyć warunki ujęte w powyższej tabeli, obarczając dodatkowymi kosztami pracodawcę. 
Sytuacja taka ma bardzo często miejsce przy wypadkach w pracy, gdzie pracodawca zmuszony jest do wyrównania kwoty wypłacanej przez Mutue lub Seguridad Social i wypłaty pracownikowi 100 % miesięcznego wynagrodzenia. 
Pamietajmy, że w Hiszpanii nie ma zwyczaju brania zwolnienia chorobowego czy tez korzystania z dni urlopu na załatwienie spraw urzędowych lub rodzinnych. Warto skonsultować obejmujące nas Convenio Colectivo, ponieważ może okazać się, że w wielu przypadkach (ślub, przeprowadzka, hospitalizacja) możemy wziąć pełnopłatne dni wolne, bez uszczerbku dla naszego urlopu wypoczynkowego i bez uciekania się do niepotrzebnej wizyty u lekarza. Wiecej na ten temat: 
http://hiszpaniaconsulting.blogspot.com.es/2014/04/dni-wolne-od-pracy-w-hiszpanii.html
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es