O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

28 kwi 2014

Dofinansowanie szkolenia pracowników.Formación Continua

Formación continua jest ciekawym sposobem na zwiększenie atrakcyjności firmy poprzez zainwestowanie w dokształcenie pracowników, wykorzystując dofinansowania oferowane na ten cel przez Seguridad Social.

W jaki sposób to działa?

Każda firma zobowiązana jest do opłacania składki na Seguridad Social za osoby w niej zatrudniane. Niewielki procent tejże składki przekazywany jest na tzw. Contigencias formación profesional, fundusz, którego celem jest wspieranie konkurencyjności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Co roku firma otrzymuje punkty, tzw. creditos anuales, które może wymienić na kursy doszkalające dla swoich pracowników dofinansowywane przez Seguridad Social. Ilość przyznawanych creditos uzależniona jest od ilości zatrudnionych i wysokości składek odprowadzonych w poprzednim roku. Punkty niewykorzystane w bieżącym roku przepadają.

Małe przedsiębiorstwa (do 5 osób zatrudnionych) mogą liczyć na całkowite dofinansowanie kursów o wartości 420 EUR. W zależności od wielkości firmy zmienia się kwota dofinansowania. Informację o ilości zgromadzonych punktów, można uzyskać korzystając np. z  kalkulatorów dostępnych na stronach centrów kształceniowych.
Centra kształceniowe są jednostkami posiadającymi odpowiednią akredytację Servicio Público de Empleo Estatal na prowadzenie tego typu działalności. Odpowiedzialne są one za realizację kursu (są to kursy na odległość tzw. a distancia), poprzez:


  • dostarczenie materiałów edukacyjnych
  • zapewnienie tutora, z którym można się kontaktować w razie problemów i umawiać na konsultacje
  • przeprowadzenie egzaminu (online, bądź w postaci testu, który należy odesłać pocztą).
  • wystawienie certyfikatu po ukończeniu kursu
  • wystawienie faktury, na podstawie której firma otrzyma całkowity bądź częściowy zwrot wpłaconej kwoty z Seguridad Social.

Oferta kursów jest bardzo szeroka, obejmuje praktycznie wszystkie możliwe zawody i warto porównać propozycję różnych centrów szkoleniowych, aby wybrać kurs, który naprawdę nas interesuje. 

Przykładowe lista kursów znajduje się poniżej:
http://www.grupoglorieta.com/documentos/FC/catalogo_2014_la_glorieta.pdf
Aby firma mogła skorzystać z programu Formación Continua nie może zalegać ze składkami w Seguridad Social, ani wobec Agencia Tributaria, a pracownicy muszą być zatrudnieni w tzw. Regimen General.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

21 kwi 2014

"Tarifa plana", czyli płać tylko 100 euro za każdego pracownika, cz. 2.

Kontynuacja wpisu sprzed tygodnia.Cechy charakterystyczne programu „Tarifa Plana”:
- dotyczy umów na czas nieokreślony zawartych do 31 grudnia obecnego roku
- stała kwota contigencias comunes w okresie 2 lat (100 EUR/miesięcznie dla umów na pełen etat i 50 EUR/miesięcznie dla umów na pół etatu). Jeśli firma posiada mniej niż 10 pracowników, w ciągu trzeciego roku uzyska zniżkę 50% na contigencias comunes.

Warunki programu „Tarifa Plana”:
- zatrudniony wg tego programu pracownik nie może być zwolniony co najmniej przez kolejne 3 lata
- w ciągu 3 lat należy utrzymać liczbę zatrudnionych pracowników na tym samym poziomie
- firma nie może posiadać długu wobec Seguridad Social i Agencia Tributaria, ani w momencie zawierania umowy, ani podczas jej trwania.
- firma nie może dokonać zwolnień pracowników (grupowych lub tzw. improcedentes) w ciągu 6 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy. Nie można zwolnić jednego pracownika, aby zatrudnić na jego miejsce innego w oparciu o ten typ umowy.

Niespełnienie któregoś z powyższych punktów skutkuje zobowiązaniem do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Warto więc dobrze zastanowić się przed podjęciem ostatecznej decyzji, bo choć z jednej strony umowa pozwala na zaoszczędzenie w dłuższej perspektywie znaczących kwot, z drugiej strony zobowiązuje pracodawcę do 3 letniego okresu utrzymania stałej liczby pracowników, co w obecnej sytuacji ekonomicznej, może być nie lada wyzwaniem.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.com

14 kwi 2014

"Tarifa plana", czyli płać tylko 100 euro za każdego pracownika, cz. 1.
Na początku bieżącego roku zostało wprowadzone nowe rozwiązanie mające na celu zwiększenie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nowa umowa zyskała nazwę „Tarifa Plana” i od momentu jej zapowiedzi przez premiera Rajoya wzbudziła niemałe zamieszanie wśród pracodawców. Rozreklamowana jako umowa, gdzie składki na Seguridad Social miały firmę kosztować miesięcznie tylko 100 EUR za pracownika na pełnym etacie, wywołała spore zainteresowanie tak ze strony szukających oszczędności pracodawców, jak i pracowników widzących w niej szansę na uzyskanie stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowę na czas nieokreślony.

Po wnikliwym przyjrzeniu się warunkom pozwalającym firmom na wprowadzenie programu „Tarifa Plana” dla osób nowozatrudnionych, okazała się ona już nie aż tak atrakcyjna, jak to pierwotnie zostało przedstawione. Niemniej nadal jest ona godna rozważenia, zwłaszcza w niewielkich, rodzinnych firmach.

Atutem nowej umowy jest stała kwota 100 EUR za contigencias comunes (a nie, jak błędnie poinformowano, całego Seguridad Social) nowego pracownika w przez okres 24 miesięcy.

Contigencias są jedną ze „składowych” kosztu na rzecz Seguridad Social, pozostałe (Desempleo, FOGASA i Formación profesional) pracodawca zapłaci bez zmian. Oznacza to, iż przy przykładowym wynagrodzeniu  ok. 1000 EUR/mies brutto, rzeczywisty koszt wszystkich składek zdrowotnych zamiast dotychczasowych 360 EUR wyniesie ok. 180 EUR (kwoty podane w przybliżeniu, w zależności od konkretnego przypadku mogą się różnić). 

O szczegółach umowy "tarifa plana" już za tydzień.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

10 kwi 2014

Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii, cz. 8

Jeśli uda nam się przetrwać cały proces i wszystko pójdzie dobrze to pozostaje umówienie notariusza. W Hiszpanii może nas zaskoczyć, że w poczekalni notariusza bywa tłoczniej niż w ulu, zaś sam notariusz zaszczyci nas swoją obecnością na nie więcej niż 5 minut, bo tyle zajmuje mu sprawdzenie dokumentów tożsamożsi i podsunięcie aktu do podpisania. Zwyczajowo notariusz nie czyta całego aktu zainteresowanym, a jedynie najważniejsze ustępy, podpisują wszystkie strony i na tym koniec. Tym niemniej każda ze stron może wystąpić o brudnopis aktu na dzień lub kilka dni przed podpisem. Dostają też brudnopis do ręki zainteresowani przed samym podpisem, po to by mogli się z nim zapoznać. Wtedy najczęściej wkracza tłumacz i dokonuje przekładu ustnego z dokumentu (technika ta nazywa się a vista) na język znany klientowi. Z reguły trwa to od godziny do nawet trzech, w zależności od skomplikowania aktu i szczegółowości tłumaczenia. Tłumacz figuruje wtedy w akcie kupna - sprzedaży, wpisywane jest jego imię, nazwisko, adres, numer dowodu, język na jaki dokonuje przekładu oraz składa podpis na dokumencie razem ze stronami.

7 kwi 2014

Dni wolne od pracy w Hiszpanii, przywileje i możliwości.
DNI WOLNENa ile dni wolnych możemy liczyć pracując w Hiszpanii? Ile przysługuje nam wakacji? Czy gdy ma miejsce zdarzenie losowe jedynym wyjściem jest branie wolnego wykorzystując dni przeznaczone na urlop wypoczynkowy? Na wszystkie te pytania odpowiedź można znaleźć w Estatuto de Trabajadores oraz Convenio Colectivo obejmującym konkretną grupę zawodową.Poniżej przedstawione zostały rodzaje wolnego i ilość dni wolnych, które przysługują pełnoletniemu pracownikowi niezależnie od posiadanego rodzaju umowy o pracę.WYPOCZYNEK TYGODNIOWYMinimalny wypoczynek tygodniowy wynosi nieprzerwanie 1,5 dnia, które powinno przypaść na sobotnie popołudnie lub przedpołudnie w poniedziałek i całą niedzielę. Wypoczynek ten można skumulować maksymalnie przez 14 dni, czyli 14 dni pracy i 3 dni wolnego.DNI WOLNE OD PRACYDni ustanowione przez rząd dniami wolnymi od pracy wynoszą maksymalnie 14 dni w roku, z czego 2 dni przypadają na święta lokalne. Dniami wolnymi obejmującymi terytorium całego kraju są: 25.12, 01.01, 01.05, 12.10.Wspólnoty Autonomiczne mają prawo wskazania własnych dni świątecznych (nie przekraczając limitu 14 dni) celebrowanych na ich obszarze i związanych z tradycjami lub zwyczajami regionu.PEŁNOPŁATNE DNI WOLNE Z UZASADNIONYCH PRZYCZYNKażdy pracownik ma prawo do usprawiedliwionego zwolnienia z pracy nie tracąc prawa do wynagrodzenia w następujących sytuacjach i w następującym wymiarze:

  • 15 dni naturalnych zawarcie związku małżeńskiego
  • 2 dni na narodziny dziecka lub pochówek, poważny wypadek lub chorobę, pobyt w szpitalu lub interwencję chirurgiczną bez pobytu w szpitalu, ale wymagającą odpoczynku w domu dotyczącą krewnych do drugiego stopnia (pokrewieństwa lub powinowactwa). Jeśli z wspomnianych przyczyn pracownik zmuszony jest do zmiany miejsca pobytu (udania się do innego miasta niż miejsce jego zamieszkania), czas zwolnienia zostaje przedłużony do 4 dni
  • 1 dzień na przeprowadzkę (zmianę miejsca zamieszkania)
  • czas nieokreślony, niezbędny do spełnienia obowiązków (un deber inexcusable) o charakterze publicznym lub prywatnym oraz na reprezentowanie pracowników w związkach zawodowych.
  • czas nieokreślony na wykonanie badań prenatalnych oraz przygotowań do porodu (tzw. szkoła rodzenia) jeśli godziny ich realizacji przypadają na godziny pracy.

W zależności od Convenio Colectivo przedstawione warunki mogą być ulepszone (więcej dni wolnych) a także dodane inne okoliczności, obejmujące pełnopłatne zwolnienie z powodu: egzaminów i kursów realizowanych przez pracowników podwyższających jego kompetencje zawodowe, rozwód, zawarcie związku małżeńskiego przez bliskiego krewnego i inne.

Decyzja dotycząca wzięcia dni wolnych z powyższych powodów powinna być uzasadniona (w miarę możliwości poparta dokumentami potwierdzającymi okoliczności zwolnienia), a pracodawca poinformowany z wyprzedzeniem.

URLOP WYPOCZYNKOWYW Hiszpanii dni urlopu najczęściej liczone są za pomocą dni naturalnych, a nie dni roboczych.Długość urlopu wypoczynkowego zależy od postanowień zawartych w Convenio Colectivo danej grupy zawodowej oraz w umowie o pracę zawartej między pracownikiem i pracodawcą. W żadnym przypadku nie może on być niższy niż 30 dni naturalnych- i tyleż dni najczęściej przyjmuje. Dni urlopu należy wykorzystać w ciągu bieżącego roku, inaczej przepadają.W przeciwieństwie do Polski, w Hiszpanii zdecydowanie łatwiej jest otrzymać urlop wypoczynkowy w  okresie wakacji. Wynika to nie tylko z faktu, że Convenios sugerują miesiące letnie jako przeznaczone na wypoczynek(czasem wręcz wymagając, żeby część rocznego urlopu była zrealizowana w lipcu-sierpniu), ale również ze specyfiki pracy na Półwyspie. Nikogo tutaj nie dziwi zamknięcie sklepiku czy kiosku w szczycie sezonu turystycznego z powodu urlopu jego właścicieli.

Urlop wypoczynkowy (teoretycznie) nie może być zastąpiony równowartością pieniężną za dni niewykorzystane (nie dotyczy to jednak przypadku, gdy pracownik zostaje zwolniony z pracy zanim wykorzysta dni urlopu).
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es