O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

15 gru 2017

Autónomos - zmiany w 2018 roku.Hiszpańska ustawa o jednoosobowej działalności gospodarczej „Autónomos”.

Rozszerzenie flatrate’u czyli stawki zryczałtowanej i udogodnienia w systemie składek na ubezpieczenie społeczne wchodzą w życie dopiero w 2018 roku i nie są to jedyne ustalenia nowej ustawy, na których zastosowanie zaczekamy do przyszłego roku.

składka autonomo 2018
Zdjęcie z: http://nersasl.com/puede-hacerse-autonomo-y-asalariado-a-la-vez/
                      
Nowa ustawa o jednoosobowej działalności gospodarczej „Autónomos” wprowadzi pewne zmiany dla osób prowadzących tego typu działalność. Niektóre z nich wejdą w życie wraz z opublikowaniem nowych przepisów w Dzienniku Ustaw, najprawdopodobniej jeszcze przed Nowym Rokiem, na inne jednak będziemy musieli jeszcze zaczekać.

Według szczegółowej analizy Europa Press, pierwsza z tych zmian dotknie bezpośrednio stawki zryczałtowanej. Jej oczekiwane rozszerzenie nie wejdzie w życie aż do 2018 roku, nawet w przypadku gdy Ustawa Ekspresowej Reformy zostanie uchwalona przed końcem roku 2017.

Zmiana dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne. Okres opłaty w wysokości tylko 50 euro miesięcznie zostanie wydłużony z 6 na 12 miesięcy. Od 13 do 18 miesiąca funkcjonowania działalności ulga ma wynosić 50% a następnie, przez kolejne 6 miesięcy, 30%.

Dodatkowo, aby skorzystać z nowej taryfy wystarczy wykazać, że nie prowadziło się działalności w przeciągu dwóch lat poprzedzających założenie nowej firmy, nie pięciu, jak w dotychczasowym prawodawstwie.

INNE ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE DOPIERO PO 2018 ROKU

Równocześnie, od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie ulgi 80% na pierwszy rok i 50% na dwa następne lata prowadzenia działalności dla osób niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy uwarunkowanej płcią lub ofiar przemocy terrorystycznej.

W przypadku osób prowadzących działalność na zasadzie współpracy rodzinnej (małżonek lub krewni do 2 stopnia pokrewieństwa), nowa ustawa przewiduje ulgę 100% przez pierwsze 12 miesięcy trwania działalności. Z kolei prowadzący działalność zatrudnieni na cały etat cieszyć się będą ulgą 50% przez pierwsze 18 miesięcy i 25% przez kolejne 1,5 roku.

Nowa ustawa określa ponadto inną niż dotychczas podstawę rozliczania dni składkowych. Od przyszłego roku nie będzie to już cały miesiąc. Opłacający składki będą mogli skorzystać trzy razy w roku z aktualizacji informacji o funkcjonowaniu działalności, w taki sposób, że wymagane będą wyłącznie składki proporcjonalne do liczby dni w miesiącu, w których działalność rzeczywiście funkcjonowała.

DODATKOWE PLANOWANE ZMIANY:
  100% ulga na składkę na ubezpieczenie społeczne dla osób znajdujących się na urlopie macierzyńskim bądź na zwolnieniu związanym z zagrożoną ciążą, zarówno w przypadku zatrudnienia innej osoby na zastępstwo jak i w przypadku pozostawienia stanowiska bez zastępstwa.
  Prawo do odliczania 20% opłat za światło, wodę i gaz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.
  Prawo do pobierania 100% świadczenia emerytalnego przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej w razie zatrudniania pracownika.

Źrodło: Wpis jest tłumaczeniem artykułu: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/19/autonomos/1505829837_865286.html


4 sie 2017

Urząd hiszpański odrzucił tłumaczenie z Polski? Przeczytaj!

Wpis ten jest zainspirowany zapytaniami, które co jakiś czas otrzymuję. Wiele osób, z różnych powodów (dostępność, pozorna oszczędność), zleca tłumaczenie dokumentów na język hiszpański w Polsce. Nie byłoby w tym nic dziwnego ani złego, gdyby nie fakt, że takie tłumaczenia są często odrzucane przez hiszpańskie urzędy. Zawsze są odrzucane tłumaczenia dyplomu i suplementu, większość urzędów odrzuca też opieczętowane polską pieczęcią tłumaczenia aktów stanu cywilnego. I wiele innych.

tłumasz przysięgły hiszpania, traductor jurado, traductor jurado polaco, traductora jurada de polaco


Analogiczna sytuacja jest ze zlecaniem tłumaczeń na język polski przez tłumaczy, którzy mają tylko hiszpańskie uprawnienia.

Dlatego zawsze radzę klientowi upewnić się, jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły. Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski, należy poprosić o link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie widnieje wpisana dana osoba, wraz z jej numerem tłumacza przysięgłego. Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego na język hiszpański, proszę poprosić o link do strony hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), gdzie widnieje nazwisko danego tłumacza i jego numer.

Dla ułatwienia podaję linki do obu stron, by mogli Państwo sami sprawdzić uprawnienia danego tłumacza:
Strona polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli tłumaczenia z hiszpańskiego na polski:
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html
Lista hiszpańskiego MSZ, czyli tłumaczenia z polskiego na hiszpański:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado%20de%20T-IJ.pdf

Ja, jako jedna z nielicznych, posiadam obie pieczęcie, polską i hiszpańską. Mam uprawnienia w obu krajach, więc NA PEWNO moje tłumaczenia będą honorowane i w Polsce, i w Hiszpanii. Na liście polskiej figuruję pod numerem TP/94/15, na liście hiszpańskiej pod numerem 11181. 

Z powodu posiadania podwójnych uprawnień zdarza mi się otrzymywać prośby o „postawienie pieczęci” na tłumaczeniu wykonanym przez innego tłumacza. I tutaj należy wyjaśnić kilka rzeczy. Otóż dokument, który już jest tłumaczeniem uwierzytelnionym, opatrzonym podpisem i pieczęcią, nie może zostać ponownie opieczętowany i podpisany przez innego tłumacza. Tak przygotowany dokument staje się bezużyteczny. Więc tłumaczenie trzeba wykonać od początku. Wielu osobom wydaje się, że tłumacze są jak „kserokopiarki”, które wypluwają gotowy tekst w innym języku. Tak nie jest. Każde zdanie, każde sformułowanie musi zostać dobrze przemyślane. Ważne jest wszystko: tematyka, kontekst, słownictwo, rejestr językowy. Więc kiedy klient przynosi mi tłumaczenie od innego tłumacza przysięgłego, ja i tak muszę całą pracę wykonać od początku. Tłumaczenie to nie matematyka, gdzie 2 + 2 = 4. Przetłumaczyć dane sformułowanie można na wiele sposób i nieraz można się spierać, która wersja jest najlepsza. A nawet zakładając, że tłumaczenie jest wg mnie idealne, na niewiele mi się przyda. Bo muszę tekst od zera wpisać w Wordzie. Dlatego też zawsze oferuję rabat klientom, którzy przyniosą tłumaczenie sporządzone przez innego tłumacza przysięgłego, ale nigdy to nie będzie rabat w wysokości 50% czy nawet 90% ceny, jak niektórzy klienci sobie wyobrażają.

22 maj 2017

Plusvalía - tracisz? Nie zapłacisz!Trybunał Konstytucyjny znosi podatek od zysku w przypadku nieruchomości sprzedanych ze stratą.

Mowa o podatku od wzrostu wartości terenów miejskich, zwany plusvalía. Jest to podatek gminny. Po zmianie przepisów obowiązywać będzie jedynie w przypadku wzrostu wartości posiadanej nieruchomości, nie zaś, tak jak obecnie, niezależnie od tego czy podatnik osiągnął zysk, wyszedł na 0, czy poniósł stratę.

Trybunał Konstytucyjny rozciąga na całe terytorium Hiszpanii przepisy wprowadzone w prowincji Guipuzkoa: od tej pory podatnicy nie muszą płacić podatku od zysku, jeśli poniosą straty przy sprzedaży nieruchomości. Trybunał uważa bowiem, że podatek w obecnej formie nie ma bezpośredniego związku z rzeczywistym wzrostem wartości majątku, a jedynie z posiadaniem nieruchomoci.

Do tej pory sam fakt bycia, przez określony ustawą okres czasu, w posiadaniu terenu miejskiego, wiązał się z koniecznością zapłacenia podatku, nawet jeśli nie wzrastała wartość posiadanego majątku, lub co gorsza, jeśli ponosiliśmy stratę. Taka sytuacja, według Trybunału uniemożliwia obywatelom spełnienie obowiązku podatkowego „zgodnie z ich możliwościami ekonomicznymi” (art. 31.1 Konstytucji).

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna proces mający na celu zmianę obowiązującego prawa. Jednak to do ustawodawcy należy podjęcie kroków właściwych, uchylających lub zmieniających obowiązujące zapisy prawne.

Władze Kraju Basków przeczuwając straty, jakie może pociągać za sobą decyzja Trybunału, zdecydowały się na rozgraniczenie wartości gruntu i wartości budynku na tym gruncie postawionej, po to by adekwatnie wyliczyć wysokość podatku.

Zyski na terenie Wspólnoty Autonomicznej Kraju Basków ze ściągania podatku plusvalía, które w 2015 roku wynosiły 2625 milionów euro, po decyzji Trybunału z pewnością spadną. Dotychczas przy obliczaniu podstawy opodatkowania brano pod uwagę wartość katastralną ziemi w momencie transakcji i odgórnie narzucone mnożniki, w zależności od tego jak długo pozostawał podatnik w posiadaniu nieruchomości.

Zgodnie z nowymi wytycznymi władz prowincji Guipuzkoa i Álava, obecnie wiążąca będzie rzeczywista wartość transakcji kupna-sprzedaży i wartość gruntu. Mamy do czynienia ze wzrostem wartości, jeśli cena transakcji jest wyższa od ceny nabycia. Jedynie w sytuacji wzrostu wartości obliczy się podstawę podatkową i kwotę, którą należy uiścić w ramach podatku. W sytuacji, gdy wartość nabycia i transakcji nie jest podana oddzielnie, bierze się pod uwagę procent wartości gruntu i budynku, który widnieje na ostatnim rachunku zapłaty podatku od nieruchomości. Nie wiadomo jednak czy norma ta okaże się obowiązująca w całym kraju.

Dodatkowo Trybunał nie wyjaśnia w jaki sposób podatnik ma dowieść, że  nie osiągnął żadnego zysku. Musi poddać się przepisom ogólnokrajowym, te jednak nie określają tej kwestii precyzyjnie. Dlatego też niektóre wspólnoty autonomiczne same podjęły się ujednolicenia przepisów, jednak obowiązują one tylko w danej wspólnocie. Konieczne będzie dostosowanie prawa krajowego do obecnej sytuacji.

W przypadku spółek proces będzie bardziej skomplikowany i będzie polegał na przedstawieniu różnego rodzaju dowodów: raportów technicznych sporządzonych przez niezależnych specjalistów, raportu o wartości ziemi czy ocenie rzeczoznawców. 

Źródło: http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495010663_244387.html

3 maj 2017

Jak uzyskać podpis elektroniczny w Hiszpanii.
 JAK UZYSKAĆ PODPIS ELEKTRONICZNY


W niniejszym poście omówimy w jaki sposób można samemu wyrobić podpis elektroniczny w formie programu, który można ściągnąć bezpośrednio na komputer.


Kroki jakie należy podjąć do otrzymania podpisu są następujace:

1. Przesłać wniosek o podpis elektroniczny podając nasze dane


2. System wygeneruje dla nas kod, który zostanie przesłany na nasz adres mailowy w kilka minut po przesłaniu wniosku


3. Z tym kodem oraz z dokumentem tożsamości i z dokumentem NIE należy udać się do placówki Agencia Tributaria, aby urzędnik mógł potwierdzić tożsamość petenta i uzupełnić dane. W większości urzędów należy umówić się na cita previa przez Internet.


4. Po wizycie w urzędzie otrzymamy potwierdzenie na maila, że można już ściągnąć podpis elektroniczny.


Pierwszym krokiem jest przesłanie wniosku o podpis elektroniczny. W tym celu należy udać się na stronę Sede Electronica Fabrica Nacional de Moneda y Tombre, czyli organizmu wydającego podpis tj. www.sede.fnmt.gob.es

Należy wybrać opcję Certificados i Persona Fisica.Po kliknięciu w Persona Fisica otworzy się formularz z kilkoma opcjami, z których należy wybrać Obtener Certificado Software i przejść do opcji 2. Solicitud via Internet de su certificado.Pojawią się pola do uzupełnienia:

- Numer dokumentu- czyli w przypadku rezydentów numer NIE

- Pierwsze nazwisko

- Adres mailowy (do dwukrotnego wpisania).


Pod danymi trzeba kliknąć w dostępny pod „INSTRUCCIONES’’ niebieski link.  Rozwinie się służszy tekst na końcu którego należy odhaczyć akceptację warunków. Proces zamykamy klikając w „ENVIAR PETICIÓN”.


Wniosek o podpis elektroniczny można wysłać, a następnie pobrać podpis przez wyszukiwarkę Internet Explorer lub Firefox. Ważne jest, aby podpis elektroniczny był zainstalowany na tym samym komputerze, oraz za pomocą tej samej wyszukiwarki, z której został wysłany wniosek.


Jeśli wyszukiwarka nie będzie odpowiednio skonfigurowana to przy wysłaniu wniosku o podpis, lub podczas próby jego zainstalowania pojawi się informacja o błędzie. Najczęściej błędy dotyczą zmiany ustawień w Opciones de Internet, gdzie należy dodać adres strony do „Sitios de confianza”. W razie nadal pojawiających się problemów, można ściągnąć ze strony program, który nam automatycznie skonfiguruje wyszukiwarkę.

Na youtubie dostępny jest również filmik pokazujący jak zmienić ustawienia

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks