O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

31 mar 2014

Umowa "przyuczająca", cz. 2.CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE, cz.2

Co czyni Contrato de Formación wartym rozważenia zarówno przez pracodawcę jak i pracownika chcącego podjąć pracę?

Zalety jakie niesie za sobą Contrato de Formación dla pracownika są następujące:

 • pozwala na staranie się o stanowiska pracy niezwiązane z posiadanym wykształceniem
 • daje możliwość nabywania jednocześnie umiejętności praktycznych i teoretycznych na nowym stanowisku pracy
 • po ukończeniu kursu teoretycznego i pozytywnym zaliczeniu testów otrzymujemy certyfikat jego ukończenia. Dla wielu osób może być on pierwszym dokumentem poświadczającym kwalifikacje i otrzymanym w Hiszpanii
 • umowa dotyczy dłuższego okresu pracy i pełnego etatu, co jest niewątpliwą zaletą na rynku pracy, gdzie dominuje zatrudnienie na umowy krótkoterminowe i na niewielką ilość godzin
 • umowa jest na pełny etat, mimo że 25% czasu (10 godzin tygodniowo) przeznaczone jest na zgłębianie wiedzy teoretycznej w domu. Oznacza to, że pomimo, iż faktycznie pracujemy niepełną ilość godzin, składki na ubezpieczenie zdrowotne i na zasiłek bezrobotny odprowadzane są od pełnego wymiaru godzin. W kolejnych 2 latach umowy, gdy na naukę mamy przeznaczone 6 godzin tygodniowo, składki nadal odprowadzane są jak od całego etatu.

Zalety jakie niesie za sobą Contrato de Formación dla pracodawcy:

 • jest to umowa dofinansowywana z budżetu państwa, pracodawca pokrywa jedynie koszt miesięcznego wynagrodzenia pracownika, tzw. koszt netto, natomiast wszystkie składki ZUS (Seguridad Social) pokrywa państwo (w firmach do 250 pracowników) 
 • nie ma przeciwwskazań w zatrudnianiu własnych dzieci (w odniesieniu do innych członków rodziny należy zasięgnąć konsultacji).
 • umowę zawiera się na rok, z możliwością 2-krotnego jej przedłużenia na kolejny rok
 • okres próbny trwa 2 miesiące. - w momencie przekształcenia Contrato de Formación w umowę na czas nieokreślony przedsiębiorca otrzymuje zniżkę na Seguridad Social w wysokości 1500 EUR rocznie w przypadku mężczyzn i 1800 EUR rocznie w przypadku kobiet przez 3 kolejne lata 
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

27 mar 2014

Jak kupić nieruchomość i nie zwariować? Cz. 6.

Ten odcinek jest mi szczególnie bliski. Osoba kupująca nieruchomość, zwłaszcza jakąś bardziej atrakcyjną, pewnie nie jeden raz będzie bliska obłędu. Dosyć bolesnym ciosem jest otrzymanie od agencji wymijającej odpowiedzi "mieszkanie właśnie się sprzedało" w momencie gdy będziecie już zdecydowani, zaklepiecie je ustnie a będą się migać przed przyjęciem zadatku. Mimo że jest to nieprzyjemne to jednak często okazuje się, że uchroni Was od dodatkowych kłopotów. Nierzadko w takim przypadkach okazuje się, że mieszkanie od dawna nie było na sprzedaż a było tylko haczykiem na klietów, albo potrzebowali innego oferenta żeby przycisnąć pierwszych chętnych. Zdarza się też, że na sprzedaż wystawiają mieszkania nie mające jasnej sytuacji własnościowej i wykrywa się to dopiero przy sprawdzaniu papierów.

Kolejna rzecz - wszystko jest dograne, ale ciągle przekładany jest termin podpisu aktu notarialego. W większości przypadków oznacza to problemy z dokumentami. Często oznacza niemożność anulowania hipoteki zaciągniętej np. przez inwestora (ze względu np. na postawienie firmy w stan upadłości). Może się też okazać, że ktoś próbował Wam wcisnąć mieszkanie należące do kilku osób i nie ma zgody wszystkich właścicieli na sprzedaż.

Kolejną rzeczą jest nagły telefon od właściciela lub agencji z informacją, że pojawił się ktoś kto daje więcej. To nie jest normalna praktyka w Hiszpanii i próby wciągnięcia w licytację najlepiej zignorować. Czasami lepiej odpuścić niż licytować bo to łatwo wymyka się spod kontroli.

Jak poradzić sobie ze wściekłością na to, że transakcja nie dochodzi do skutku? Nie wiem, jedni idą na piwo, inni do siłowni, trzeci jedzą lody prosto z pojemnika. Jedno jest pewne, rynek nieruchomości w Hiszpanii jest rynkiem kupującego, oferty pojawiają się często, a do końca kryzysu i wzrostu cen mieszkań zostaje jeszcze wiele lat. Dopiero teraz zaczynają się pojawiać naprawdę atrakcyjne nieruchomości w pierwszej linii plaży, których właściciele pozbywają się z bólem serca bo nie są ich w stanie utrzymać, a które były w rodzinie od lat. Najlepsze żniwa jeszcze przed nami! 

24 mar 2014

Umowa "przyuczająca", cz. 1.CONTRATO DE FROMACIÓN Y APRENDIZAJE, cz.1.

Umowa „kształceniowa” jest jednym z najlepszych rozwiązań wprowadzonych przez rząd hiszpański w celu wsparcia zatrudnienia osób młodych. Początkowo obejmowała tylko osoby do 25 roku życia, jednakże w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju, która szczególnie mocno dotknęła młode osoby wkraczające na rynek pracy bez doświadczenia zawodowego, zdecydowano, iż dopóki poziom bezrobocia będzie przekraczać próg 15 %, umowa będzie mieć zastosowanie dla osób do 30 roku życia. Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim trymestrze 2013 stopa bezrobocia wynosiła 26,05%  (wg Instituto Nacional de Estadistica), nie zapowiada się, aby limit wieku wrócił w najbliższym czasie do poprzedniego stanu. Niemniej, w przypadku osób niepełnosprawnych nie ma żadnej granicy wiekowej, która uniemożliwiałaby przystąpienie do tego typu umowy.

Cechą charakterystyczną umowy jest połączenie czynnika praktycznego, jakim jest przebywanie i nabywanie nowych umiejętności w środowisku pracy niezwiązanym z posiadanym wykształceniem, oraz czynnika teoretycznego, jakim jest nauka z otrzymanych materiałów dydaktycznych. Umowa przewiduje zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze godzin, z czego 25% czasu (10 godzin tygodniowo) spędza on w domowym zaciszu, samodzielnie pogłębiając wiedzę za pomocą książek lub broszur wysyłanych regularnie przez wyspecjalizowane w tym zakresie centrum szkoleniowe. Do jego dyspozycji jest również wyznaczony przez centrum opiekun, który służy pomocą w razie pytań i wątpliwości, udziela konsultacji telefonicznych i mailowych oraz zajmuje się sprawdzaniem jego testów.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Contrato de Formación jest wcześniejsza rejestracja pracownika w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a ze strony przedsiębiorcy brak nieuregulowanych należności wobec ZUSu (i Urzędu Skarbowego).

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy i może rozciągnąć się maksymalnie do 3 lat, przy czym w 2-gim i 3-cim roku jej trwania czas pracy zostaje wydłużony z 30 do 34 godzin, a czas nauki zmniejszony z 10 do 6 godzin tygodniowo.  Godziny przeznaczone na pracę i naukę muszą być jasno określone i zawarte w formularzu umowy o pracę.
Po zakończeniu każdego roku pracownik otrzymuje od centrum potwierdzenie zrealizowanej części kursu teoretycznego wraz z oceną, a od pracodawcy świadectwo przeprowadzonego szkolenia praktycznego.

W kolejnej części zajmiemy dokładnie omówimy zalety jakie daje przedsiębiorcy i pracownikowi ten typ umowy.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

20 mar 2014

Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii. Cz. 5.

Do zakupu potrzebny jest między innymi numer N.I.E. (Número de Identidad de Extranjero). Po zmianach sprzed kilku lat jego otrzymanie jest stosunkowo trudne, ale nie dla przyszłych kupców. W wielu miejscach numer N.I.E. wyrabiany z okazji zakupu mieszkania jest wydawany tego samego dnia albo dzień lub dwa później. Ważną informacją jest to, że dokument ten ma ważność 3 miesięcy i jeśli do tego czasu nie uda się sfinalizować transakcji to trzeba go będzie wyrobić po raz kolejny. Wyrobienie numeru to koszt niecałych 10 euro, płatnych w wybranych oddziałach bankowych. Formularz można ściągnąć z internetu bądź wziąć w każdej "extranjerii" - czyli biurze specjalizującym się nadawaniu ww. numeru.
-- 
W razie dodatkowych pytań lub próśb zapraszam do kontaktu:
Karina Ślesińska
tel. kom. +34 661 351 979
karina@hiszpaniaconsulting.com

17 mar 2014

Rodzaje umów o pracę.

Wprowadzona na początku bieżącego roku reforma prawa pracy, szumnie zapowiadająca zredukowanie rozbudowanego systemu modeli umów o pracę (do tego czasu obowiązywało ponad 40), rozwiała nadzieje na skuteczne uproszczenie biurokracji w tym zakresie.

Owszem, liczba formularzy umów o pracę została ograniczona do 4 podstawowych, ale zyskały one więcej stron i w gruncie rzeczy, system pozostał bez zmian, zyskał tylko nową formę. Formę tak „uproszczoną”, iż sam przewodnik z opisem i instrukcjami dotyczącymi tychże umów, zamieszczony na stronie SEPE (Servicio Publico de Empleo Estatal) liczy „tylko” 135 stron.

Niemniej, w chwili obecnej obowiązują cztery oficjalne typy umów o pracę, w których wyszczególnione są warianty dostosowujące je do sytuacji zatrudniającego i osoby zatrudnianej.

Są to:
- umowa na czas nieokreślony, gdzie nie podana jest data zakończenia umowy o pracę, może ona być na pełny lub niepełny etat. Obejmuje m.in. takie warianty jak: umowa na czas nieokreślony dla nowych przedsiębiorców, dla osób pracujących na odległość, dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, dla osób wykluczonych społecznie, dla ofiar przemocy w rodzinie itd.

- umowa na czas określony, gdzie data zakończenia pracy jest ściśle określona. Również może ona być na pełny i niepełny etat. Najczęściej występującymi wariantami są:
 • umowa o dzieło lub usługę (por obra o servicio determinado), która obowiązuje przez czas wykonania usługi. Często data zakończenia umowy określona jest nie za pomocą konkretnej daty, a słów „fin de obra”. Jest to powszechnie stosowany rodzaj umowy w budownictwie.
 • Umowa czasowa ze względu na okoliczności produkcyjne (eventual por circunstancias de la producción). Umowa ta powinna zawierać ważny powód uzasadniający czasowe zatrudnienie. W praktyce jest to najpowszechniej stosowany rodzaj umowy na czas określony.
Innymi wariantami umów na czas określony są np. umowa o zastępstwo, umowa z tytułu pierwszego zatrudnienia osób młodych (empleo joven) i inne.

- umowa o praktyki – trwająca między 6 miesięcy-2 lata. Skierowana jest do osób z wykształceniem wyższym lub/i specjalistycznym, dla których praca na stanowisku bezpośrednio związanym z  ukończonymi studiami z założenia ma stanowić uzupełnienie wiedzy teoretycznej. Warunkiem jest wiek poniżej 30 lat (dopóki stopa bezrobocia w kraju utrzymuje się powyżej 15% ) i nie przekroczenie okresu 5 lat od momentu zakończenia edukacji.

- umowa „kształceniowa” (formación y aprendizaje)- trwająca między 1 -3 lata. Przeznaczona jest dla osób do 30 roku życia (dopóki stopa bezrobocia utrzymuje się powyżej 15%), bez wykształcenia lub z wykształceniem niezwiązanym ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegają. Ma na celu przekwalifikowanie lub przyuczenie osób młodych do nowego zawodu i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. Podczas trwania umowy pracownik otrzymuje materiały dydaktyczne i zobowiązany jest do wypełniania zawartych w nich zadań i testów. Po ukończeniu umowy i zaliczeniu testów uzyskuje certyfikat ukończenia kursu.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

14 mar 2014

Fiesta del cine!

Fajna inicjatywa dla kinomaniaków w Hiszpanii. Między 31 marca a 2 kwietnia br. odbywa się "fiesta del cine". Trzeba się zapisać na poniższej stronie internetowej i skorzystać z wejściówki za 2,90 euro. Miłego seansu!
http://fiestadelcine.com/

13 mar 2014

Jak kupić mieszkanie / dom / nieruchomość / działkę w Hiszpanii. Cz. 4.

Jeśli znajdziemy nieruchomość naszych marzeń to czas przejść do finalizacji transakcji. Pierwszą rzeczą jest podpisanie umowy przedwstępnej połączone z przekazaniem zadatku. Umowa taka powinna zawierać dane obu stron, opis przedmiotu umowy i najczęściej też termin podpisania umowy właściwej (w obecności notariusza). Wpisana jest też wysokość zadatku i jego przeznaczenie. 

Zadatek jest kwotą umowną, może być procentem wartości nieruchomości (np. 5-10 %), ale często bywa dowolnie ustalany przez strony. W przypadku mieszkań ze średniego i niższego segmentu kwota ta często oscyluje w granicach 3000 euro. Zadatek służy zabezpieczeniu interesów obu stron. Jeśli kupujący się wycofa bez uzasadnionej przyczyny traci zadatek. Jeśli wycofuje się sprzedający to kupujący może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Jeśli kupujemy nieruchomość na kredyt to warto wprowadzić zapis do umowy, że w przypadku nieotrzymania kredytu zadatek jest zwracany. Lub też poczekać na odpowiedź z banku i dopiero wtedy podpisać umowę przedwstępną.

Przy naprawdę ciekawych nieruchomościach nie warto długo zwlekać z podpisaniem umowy przedwstępnej. Jest ona wiążąca dla obu stron a sprzedający nie będzie mógł się tak łatwo wycofać gdyby otrzymał konkurencyjną ofertę.

Polecam Państwu kontakt ze mną w celu sprawdzenia umowy. Koszt to niewielki a zapewnia spokój na lata. Jestem absolwentką administracji oraz tłumaczem przysięgłym, więc trafią Państwo w dobre i profesjonalne ręce!
--
Karina Ślesińska
tel. kom. +34 661 351 979
karina@hiszpaniaconsulting.com

10 mar 2014

Umowa o pracę w Hiszpanii, jak wyglądać powinien formularz.

W Hiszpanii formularz umowy o pracę jest ściśle zdefiniowany. Znajduje się na nim godło Hiszpanii wraz z nazwą Ministerstwa właściwego zatrudnieniu, czyli Ministerio de Empleo y Seguridad Social, oraz w nagłówku widnieje wytłuszczona nazwa rodzaju umowy.  Oznacza to, że wszelkie umowy inne od jedynie zatwierdzonego formatu standardowego powinny od razu budzić nasze podejrzenia odnośnie uczciwości pracodawcy.

Poszczególne modele umów mogą różnić się ilością zawartych klauzul, natomiast wszystkie zawierają przedstawione poniżej dane:

 • dane identyfikujące firmę (numer identyfikacyjny tzw. NIF lub CIF, nazwa firmy i jej forma prawna), adres siedziby firmy, miejsce wykonywania działalności-czyli miejsce, gdzie pracownik będzie świadczył usługi na rzecz pracodawcy. Oprócz tego pojawia się informacja o rodzaju działalności firmy i Código Cuenta de Cotización- czyli numer przyznany firmie przez Seguridad Social (odpowiednik polskiego ZUSu) w celu jej kontroli pod kątem odprowadzania należnych składek za zatrudniony personel.
 • dane identyfikacyjne pracownika (numer identyfikacyjny NIF lub w przypadku cudzoziemców -NIE), numer ubezpieczenia zdrowotnego (NAF- Numero de Afiliación), adres zameldowania, data urodzenia, poziom wykształcenia (służy do przyporządkowania pracownika do odpowiedniej kategorii/grupy płacowej) i obywatelstwo.
 • opis specyfiki pracy- nazwa zawodu oraz zakres obowiązków pracownika, przypisana grupa/kategoria zawodowa/płacowa (tzw. grupo profesional) oraz miejsce wykonywania działalności.
 • czas pracy i jego rozkład w ciągu tygodnia.
 • data rozpoczęcia i data zakończenia umowy o pracę (w przypadku umów na czas określony) i czas okresu próbnego. Maksymalną długość okresu próbnego dla danej grupy zawodowej zwykle określa Convenio Colectivo, jak również zależy od długości umowy. Najczęściej waha się między 15 dniami a 3 miesiącami, choć w przypadku aplikowania na stanowiska wymagające specjalistycznego wykształcenia może wynosić nawet 6 miesięcy.
 • wysokość wynagrodzenia i jego składowe, a także okresowość jego wypłacania.
 • długość urlopu wypoczynkowego.
 • Convenio Colectivo, którego postanowienia mają zastosowanie w przypadku danej umowy.
 • urząd pracy w którym zostanie zgłoszona umowa.
 • klauzule dodatkowe.
 • podpis obu stron zawierających umowę. 
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es