O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

22 paź 2015

Tarifa plana a zmiany prawa pracy z 10.10.2015.

Reforma prawa pracy po 10.10.2015/ Tarifa Plana


tarifa plana 2015, tarifa plana hiszpania 2015, tarifa plana hiszpania

TARIFA PLANA

We wprowadzonej już w ubiegłym roku Tarifa Plana zostały wprowadzone drobne korekty- usunięto  jedną z trzech opcji dostępnych zniżek oraz uproszczono widełki wiekowe.

Wcześniej w ramach tzw. „Tarifa Plana 50 euro”, rzeczywista kwota zniżki w ciągu pierwszych 6 miesięcy wynosiła 80%, a więc autonomo płacił składkę w wysokości 53,24 euro. Dopiero od 10 października rzeczywiście można mówić  o stałej kwocie 50 euro, w przypadku, gdy autonomo zdecyduje się na odpowadzanie składek od najniższej bazy to jest 884,40 euro.

Zniżki przysługują osobom, które rozpoczną działalność po raz pierwszy lub nie prowadziły działalności w ciągu ostatnich 5 lat. Dostępne są 2 warianty:

1. Bez względu na wiek:
  • 50 euro przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności
  • 50%  zniżki przez kolejne 6 miesięcy
  • 30% zniżki przez kolejne 6 miesięcy

Całkowity czas objęty obniżoną składką: 18 miesiecy.

2. Osoby do 30 roku życia, lub 35 roku życia w przypadku kobiet:
  • 50 euro przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności
  • 50%  zniżki przez kolejne 6 miesięcy
  • 30% zniżki przez kolejne 18 miesięcy

Całkowity czas objęty obniżoną składką: 30 miesięcy

ISTOTNE ZMIANY:

-  od 10.10.2015 osoby samozatrudnione mogą zatrudnić  pracownika/ów bez obaw o utratę prawa do zniżek na kwotę autonomo.


- zmiany w reformie dotyczą również autónomo w sociedades laborales i wspólników socios trabajadores w Cooperativas de Trabajo Asociado, którzy sa zarejestrowani jako autonomos i spełnią warunki przyznania dopłaty.

--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

19 paź 2015

Najważniejsze zmiany po reformie prawa pracy z 10.10.2015 r.

prawo pracy hiszpania, reforma prawa pracy hiszpania

9 września 2015 roku została zaakceptowana rządowa reforma prawa pracy dotycząca wspierania przedsiębiorców w tworzeniu nowych etatów oraz samozatrudnienia, która weszła w życie z dniem 10 października 2015 roku. Nowa ustawa nie tylko zbiera i porządkuje w jednym akcie prawnym wszystkie dostępne obecnie programy bonifikacyjne dla autonomos, ale też wprowadza kilka  długo oczekiwanych zmian.

W dzisiejszym poście przedstawiamy najważniejsze zmiany, dotyczące osób, kóre planują założenie firmy. Co wiedzieć trzeba:

- autonomos, ktorzy spełniają warunki  kwalifikujące do programu Tarifa Plana, będą płacić kwotę stałą 50 euro składki miesięcznej przez pierwsze 6 miesięcy. Szczegóły Tarifa Plana zostaną przedstawione w kolejnym artykule

- zostaje usunięty limit wieku dla osób, które chcą dokonać tzw. capitalización de paro, czyli pobrania całej przysługującej kwoty zasiłku dla bezrobotnych w jednorazowej wypłacie (pago único) na rzecz założenia działalności jako autónomo. Nowością jest również fakt, że o pago único mogą ubiegać się osoby, chcące założyć spółkę z o.o. i  otrzymane pieniądze wykorzystać na przykład jako kapitał początkowy potrzebny do utworzenia spółki

- wprowadzona zostaje możliwość jednoczesnego pobierania zasiłku dla bezrobotnych wraz z prowadzeniem działalności jako autónomo przez okres do 9 miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że czas na zgłoszenie chęci równoczesnego pobierania paro i pracy na własny rachunek wynosi 15 dni od rozpoczęcia działalności, po tym terminie nie można się ubiegać o takie rozwiązanie

- osoba bezrobotna, która decyduje się na samozatrudnienie i nie chce wykorzystać opcji  capitalización de paro, może wnieść o zamrożenie wypłaty zasiłku bezrobotnego na okres do 5 lat (do tej pory były to 2 lata). Jeśli w tym okresie zrezygnuje z prowadzenia działalności z powodu jej nierentowności, będzie mogła powrócić do pobierania pozostałej kwoty paro.

--

Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

5 paź 2015

Chcesz zatrudnić pracownika? Postaraj się o dofinansowanie!Nie wszyscy wiedzą, że można otrzymać wsparcie finansowe na zatrudnienie pracownika. I to nie tylko jednego, może być ich i kilku!

etat hiszpania, zatrudnić pracownika hiszpania, zatrudnię hiszpania

BBVA- Yo soy empleo.

Bank BBVA już od ponad 2 lat czynnie bierze udział we wspieraniu przedsiębiorców małych i średnich firm w kwestii zatrudnienia oferując program dofinansowania o nazwie „Yo soy empleo”. Pomimo dość szerokiej akcji reklamowej zorganizowanej przez bank, gdy program pojawił się na rynku, wciąż niewielu pracodawców o nim wie, a szkoda, bo sposób ubiegania się o dofinansowanie BBVA niejednokrotnie jest prostsze niż ubieganie się o dofinansowania z budżetu państwa bądź Wspólnot Autonomicznych. 

Początkowo kwota dofinansowania wynosiła 3000 EUR za stworzenie jednego etatu dla pracownika, w chwili obecnej można otrzymać 1500 EUR. 

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do programu BBVA – Yo soy empleo?
- nie posiadać więcej niż 250 pracowników. Nie jest istotna forma prawna firmy- zarówno autónomo, jak i spółki handlowe mogą stać się beneficjentami programu.
- zatrudnić osobę, która przynajmniej 2 miesiące posiadała status osoby bezrobotnej.
- umowa o pracę musi być zawarta minimum na okres roku i co najmniej na pół etatu (wyłączone z programu  są umowy typu „obra o servicio”).
- tak konto firmowe, jak i zatrudnianego pracownika, gdzie będzie wpłacane wynagrodzenie musi być w Banku BBVA.
- przedsiębiorca bądź firma musi być na bieżąco z płatnościami wobec Seguridad Social i Agencia Tributaria (Hacienda), oraz nie posiadać zadłużenia wobec Banku BBVA.

Jak to zrobić?

  • należy się zarejestrować na stronie BBVA w odnośniku „Yo Soy Empleo” podając niezbędne dane firmy oraz konta bankowego, na podstawie których Bank weryfikuje ich prawdziwość.
  • zatrudnić osobę bezrobotną. Można ubiegać się o dofinansowanie dla max. 10 pracowników.
  • wypełnić formularz na stronie BBVA dotyczący danych osoby zatrudnianej (wchodząc na własne konto), dołączając w formacie pdf następujące dokumenty:

- kopię umowy o pracę lub dokument potwierdzający jej komunikację w SEPE (Urzędzie Pracy);
- certyfikaty o niezaleganiu z płatnościami wobec Seguridad Social i Agencia Tributaria;
- Vida Laboral pracownika wydana dzień po zawarciu umowy - o tym jak można uzyskać Vida Laboral można przeczytać tutaj: Vida laboral - czyli nasza kariera zawodowa w pigułce.
- dane konta BBVA pracownika (np. skan jego książeczki bankowej);
- podpisany przez pracownika dokument o ochronie danych osobowych (dostępny na stronie rejestracji);
- certyfikat potwierdzający średnią ilość pracowników firmy (jeśli firma ma więcej niż jedną siedzibę należy uzyskać dokument ze wszystkich miejsc pracy) z datą na dzień przed zatrudnieniem pracownika z programu BBVA;
- dokument tzw. DARDE, który potwierdza status osoby bezrobotnej.

Od momentu złożenia wymaganych dokumentów bank informuje nas mailowo o postępach w weryfikacji dokumentów. Jeśli wszystko się zgadza, po kilku tygodniach otrzymamy informację o pierwszej wpłacie dofinansowania na konto firmowe. Wpłaty dokonywane są kwartalnie i zawsze otrzymujemy o tym fakcie informację drogą mailową. Jeśli bank zauważy, że na konto pracownika nie wpływa wynagrodzenie, wówczas wstrzymuje program.

Ważna informacja: przedsiębiorca ma 30 dni na ubieganie się o dofinansowanie od momentu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Yo Soy Empleo można znaleźć tutaj:

1 paź 2015

Programy pomocy finansowej dla młodych przedsiębiorców. Korzystajcie!


zapomoga hiszpania, ayuda hiszpania, wsparcie hiszpania
PROGRAM POMOCY FINANSOWEJ DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW BANKU LA CAIXA.

Na początku roku La Caixa wyszła z inicjatywą wsparcia rządowego programu mającego na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodych poprzez zachęcanie ich do samozatrudnienia. Bank zaoferował pomoc dla osób poniżej 30 roku życia, które już rozpoczęły swoją pierwszą działalność gospodarczą i zostały objęte programem obniżki składki autonomo tzw. Tarifa Plana. 

La Caixa zobowiazuje się opłacać częściowo składki autonomo od 7 miesiąca działalności (lub późniejszego) przez okres 6 miesięcy. Maksymalna wartość dopłaty to 75 euro.
Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić następujące warunki:
- mieć mniej niż 30 lat w momencie rozpoczęcia działalności.
- być beneficjentem programu Tarifa Plana.
- w momencie zgłoszenia się do programu być samozatrudnionym od minimum 7 miesięcy.
- posiadać konto w Banku La Caixa i używać go do opłacania składek autonomo (domiciliacion de pago)
- być na bieżąco z płatnościami wobec Seguridad Social i wobec Banku La Caixa.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia do wzięcia udziału w programu znajdują się na stronie: www.creemosenlosjovenes.es

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM WSPIERAJACY SAMOZATRUDNIENIE- COMUNIDAD DE MADRID.

W lutym 2015 Wspólnota Autonomiczna Madrytu przywróciła istniejący w ubiegłym roku i cieszący się sporym zainteresowaniem program wspomagający samozatrudnienie wśród osób bezrobotnych. Beneficjentami programu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy (oficina de empleo), które rozpoczną działalność jako autónomo przed 31.10.2015.
Kwota pomocy to 2500 euro, a w przypadku kobiet, osób powyżej 45 r.ż. i osób długotrwale bezrobotnych (12 miesięcy lub dłużej) – 2800 euro.

Wymagania, aby zakwalifikować się do programu dofinansowującego:
- zobowiązać się do prowadzenia działalności przez co najmniej 3 lata.
- być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy przed rozpoczęciem działalności jako autonomo.
- nie prowadzić działalności o tym samym profilu  przez ostatnie 6 miesięcy.
- udokumentować wydatki związane z rozpoczęciem działalności na kwotę minimum 3125 euro
- być na bieżąco z płatnościami wobec Seguridad Social i Agencia Tributaria.
- prowadzić działalność na terenie Wspólnoty Autonomicznej Madrytu.

Dofinansowanie nie przysługuje autonomo, który zamierza być członkiem spółki prawa cywilnego bądź handlowego, ani tzw. autónomo colaborador. 

Posiadacze certificado electronico (digital) o pomoc mogą ubiegać się drogą elektroniczną przez stronę:

Osoby nie posiadające certificado mogą udać się do Registro Auxiliar de la Dirección General de Formación przy Avda. Via Lusitana 21.
Termin składania wniosku kończy się 31.10.2015. Czas rozpatrywania wniosku wynosi około 2 miesięcy.

Winformacji oraz formularz zgłoszenia do wzięcia udziału w programu znajdują się na stronie: http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354407867665&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621


--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es