O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

31 maj 2016

Rejestracja zagranicznego pojazdu w Hiszpanii, cz. 3.

O rejestrowaniu zagranicznych pojazdów w Hiszpanii piszemy w następujących artykułach:

samochód hiszpania, rejestracja samochodu w Hiszpanii, podatek od samochodu hiszpania

Zwolnienie z podatku od określonych środków transportu  (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte)
Wymagania:

- Wnioskodawcy muszą mieć stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Hiszpanii przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przeniesieniem.

- Pojazd musi być nabyty lub importowany w normalnych warunkach opodatkowania w kraju pochodzenia i nie powinien podlegać żadnemu zwolnieniu lub zwrotowi podatku należnego w związku z jego wyjazdem z kraju.

- Pojazd  musi być użytkowany przez wnioskodawcę w jego dawnej rezydencji co najmniej 6 miesięcy przed przyjazdem do Hiszpanii.

- Pojazdy, do których ma zastosowanie zwolnienie z podatku nie mogą zostać przekazywane bądź sprzedane w okresie 12 miesięcy od daty rejestracji. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie określić obciążenie podatkowe odnoszące się do dnia, w którym nastąpiło takie naruszenie.

- Wniosek o rejestrację  należy złożyć w terminie 60 dni od daty otrzymania NIE.

Dokładniej rzecz biorąc, zgodnie z Art. 65.1.d) de la Ley 38/1992:

Za datę rozpoczęcia użytkowania auta na terenie Hiszpanii uznaje się datę jego przywozu do kraju. Jeśli na żadnym dokumencie nie widnieje konkretna data przyjazdu środka transportu do Hiszpanii, za datę rozpoczęcia użytkowania bierze się datę późniejszą dla jednego z następujących kryteriów:

1.      Data nabycia środka transportu.

2.    Data, od której dana osoba jest uważana za rezydenta w Hiszpanii lub za posiadacza nieruchomości w Hiszpanii.

Zwolnienie z podatku VAT*

Wymagania:

- Wnioskodawcy muszą mieć stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Hiszpanii przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przeniesieniem.

- Pojazd musi być nabyty lub importowany w normalnych warunkach opodatkowania w kraju pochodzenia i nie powinien podlegać żadnemu zwolnieniu lub zwrotowi podatku należnego w związku z jego wyjazdem z kraju.

- Pojazd  musi być użytkowany przez wnioskodawcę w jego dawnej rezydencji co najmniej 6 miesięcy przed przyjazdem do Hiszpanii.

- W przypadku pojazdów posiadających silniki mechaniczne oraz ich przyczep oraz przyczep kampingowych, które zostały nabyte lub importowane podlegając zwolnieniu lub zwrotowi podatku, okres ich użytkowania przez wnioskodawcę przed przybyciem do Hiszpanii powinien wynieść co najmniej 12 miesięcy.

- Przywóz auta ma miejsce do 12 miesięcy od od daty zmiany miejsca zamieszkania na terytorium stosowania podatku.

- Pojazdy, do których ma zastosowanie zwolnienie z podatku nie mogą zostać przekazywane bądź dzierżawione w okresie 12 miesięcy od daty przywozu, z wyjątkiem uzasadnionej przyczyny.
Zwolnieniu z podatku VAT nie podlegają pojazdy użytkowane w celach komercyjnych lub firmowych.

Bardzo ważną informacją jest, iż rejestrując auto przy traslado de residencia habitual to na nas spoczywa obowiązek poinformowania urzędu skarbowego bądź gestora, że pojazd został sprowadzony w okolicznościach zmiany miejsca zamieszkania. Wiele gestorii nie wchodzi w szczegóły i dokonuje normalnej rejestracji, a niektóre nawet nie znają tego przepisu. Stąd istotne jest posiadanie umowy nabycia auta oraz dotrzymanie terminu zgłoszenia auta do rejestracji. Warto również, wyruszając z Polski wziąć certyfikat zameldowania potwierdzający czas zamieszkania w danym miejscu- to koszt tylko kilku złotych, a może nam pomóc zaoszczędzić wiele euro, jeśli dołączymy go do dokumentacji przy rejestracji auta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz