O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

23 cze 2014

Excedencia.

W hiszpańskim prawie pracy istnieje ciekawa sytuacja, w której pracownik może na jakiś czas opuścić zajmowane stanowisko i powrócić na niego na tych samych lub zbliżonych warunkach- jest to tzw. EXCEDENCIA.  Podczas trwania okresu excedencia wypłata zostaje wstrzymana.

Excedencia może być przymusowa, kiedy np. osoba zostaje powołana/wybrana do pełnienia funkcji politycznej lub obowiązki związane z działalnością w związku zawodowym uniemożliwiają pogodzenie ich z pracą. W takim przypadku pracownik ma gwarancję, że jego stanowisko będzie na niego "czekać" do momentu ukończenia kadencji politycznej.

Excedencia może być również spowodowa decyzją pracownika (wówczas mówimy o excedencia voluntaria), który z przyczyn osobistych chce przez określony czas zrezygnować z świadczenia usług w firmie. Wystarczy rok stażu pracy na danym stanowisku, aby ubiegać się o excedencię, a jej długość może wahać się między: 4 miesiące a 5 lat (jeśli Convenio Colectivo nie stanowi inaczej). W takim układzie pracownik nie rezerwuje z prawa do odzyskania po powrocie swojego stanowiska, ale ma pierwszeństwo zatrudnienia w firmie na pozycji odpowiadającej tej, którą zajmował wcześniej, lub o zbliżonej charakterystyce.

Excedencia voluntaria jest często wykorzystana przez Hiszpanów na rozpoczęcie własnego biznesu bądź wyjazd do pracy za granicę. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem, w sytuacji, gdy między pracownikiem a pracodawcą jest dobry kontakt i zaufanie. Temu pierwszemu daje możliwość spróbowania sił w innej pracy lub przy rozkręcaniu własnego interesu, nie zamykając drzwi na powrót do poprzedniego stanowiska. Pracodawcy daje szansę na zmniejszenie kosztu, w sytuacji, gdy czasowo może pozwolić sobie na brak pracownika.

Innym typem excedencia voluntaria jest opieka nad członkiem rodziny, który z przyczyn wieku, wypadku lub choroby, nie jest niezależny i nie zarabia. Długość takiej nieobecności w pracy nie może być dłuższa niż 3 lata od momentu narodzenia dziecka lub 2 lata jeśli dotyczy opieki nad innym bliskim krewnym. Co ciekawe, w takich okolicznościach, czas excedencii wlicza się do stażu pracy, co w przypadku grup zawodowych mających cykliczne podwyżki (bienio, trilenio itp.), będzie rzutować na wysokość wynagrodzenia po powrocie do pracy. 

Pracownik w czasie trwania excedencii może również korzystać z kursów Formación Profesional. Stanowisko przy excedencia voluntaria por el cuidado de un familiar jest rezerwowany przez 1 rok, podczas którego nie jest on obsadzany przez inną osobę. Po tym okresie, powracający do pracy ma pierwszeństwo w objęciu takiego samego lub podobnego stanowiska.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz