O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

22 maj 2017

Plusvalía - tracisz? Nie zapłacisz!Trybunał Konstytucyjny znosi podatek od zysku w przypadku nieruchomości sprzedanych ze stratą.

Mowa o podatku od wzrostu wartości terenów miejskich, zwany plusvalía. Jest to podatek gminny. Po zmianie przepisów obowiązywać będzie jedynie w przypadku wzrostu wartości posiadanej nieruchomości, nie zaś, tak jak obecnie, niezależnie od tego czy podatnik osiągnął zysk, wyszedł na 0, czy poniósł stratę.

Trybunał Konstytucyjny rozciąga na całe terytorium Hiszpanii przepisy wprowadzone w prowincji Guipuzkoa: od tej pory podatnicy nie muszą płacić podatku od zysku, jeśli poniosą straty przy sprzedaży nieruchomości. Trybunał uważa bowiem, że podatek w obecnej formie nie ma bezpośredniego związku z rzeczywistym wzrostem wartości majątku, a jedynie z posiadaniem nieruchomoci.

Do tej pory sam fakt bycia, przez określony ustawą okres czasu, w posiadaniu terenu miejskiego, wiązał się z koniecznością zapłacenia podatku, nawet jeśli nie wzrastała wartość posiadanego majątku, lub co gorsza, jeśli ponosiliśmy stratę. Taka sytuacja, według Trybunału uniemożliwia obywatelom spełnienie obowiązku podatkowego „zgodnie z ich możliwościami ekonomicznymi” (art. 31.1 Konstytucji).

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna proces mający na celu zmianę obowiązującego prawa. Jednak to do ustawodawcy należy podjęcie kroków właściwych, uchylających lub zmieniających obowiązujące zapisy prawne.

Władze Kraju Basków przeczuwając straty, jakie może pociągać za sobą decyzja Trybunału, zdecydowały się na rozgraniczenie wartości gruntu i wartości budynku na tym gruncie postawionej, po to by adekwatnie wyliczyć wysokość podatku.

Zyski na terenie Wspólnoty Autonomicznej Kraju Basków ze ściągania podatku plusvalía, które w 2015 roku wynosiły 2625 milionów euro, po decyzji Trybunału z pewnością spadną. Dotychczas przy obliczaniu podstawy opodatkowania brano pod uwagę wartość katastralną ziemi w momencie transakcji i odgórnie narzucone mnożniki, w zależności od tego jak długo pozostawał podatnik w posiadaniu nieruchomości.

Zgodnie z nowymi wytycznymi władz prowincji Guipuzkoa i Álava, obecnie wiążąca będzie rzeczywista wartość transakcji kupna-sprzedaży i wartość gruntu. Mamy do czynienia ze wzrostem wartości, jeśli cena transakcji jest wyższa od ceny nabycia. Jedynie w sytuacji wzrostu wartości obliczy się podstawę podatkową i kwotę, którą należy uiścić w ramach podatku. W sytuacji, gdy wartość nabycia i transakcji nie jest podana oddzielnie, bierze się pod uwagę procent wartości gruntu i budynku, który widnieje na ostatnim rachunku zapłaty podatku od nieruchomości. Nie wiadomo jednak czy norma ta okaże się obowiązująca w całym kraju.

Dodatkowo Trybunał nie wyjaśnia w jaki sposób podatnik ma dowieść, że  nie osiągnął żadnego zysku. Musi poddać się przepisom ogólnokrajowym, te jednak nie określają tej kwestii precyzyjnie. Dlatego też niektóre wspólnoty autonomiczne same podjęły się ujednolicenia przepisów, jednak obowiązują one tylko w danej wspólnocie. Konieczne będzie dostosowanie prawa krajowego do obecnej sytuacji.

W przypadku spółek proces będzie bardziej skomplikowany i będzie polegał na przedstawieniu różnego rodzaju dowodów: raportów technicznych sporządzonych przez niezależnych specjalistów, raportu o wartości ziemi czy ocenie rzeczoznawców. 

Źródło: http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495010663_244387.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz