O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

26 maj 2014

Mutua, czyli z czym to się je?

Mutuas (patronales) są jednostkami prywatnymi współpracującymi z systemem Seguridad Social w zakresie zarządzania środkami finansowymi m.in. na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Mutua jest zrzeszeniem prywatnych przedsiębiorców, którzy podpisują z nią umowę na świadczenie wyżej wspomnianych usług.

Jedym z pierwszych kroków jakie musi podjąć każda osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wybór mutuy.

W przypadku osób samozatrudnionych mutua odpowiada za wypłatę świdczenia tylko z tytułu zwolnienia chorobowego, tzw."incapacidad temporal", czyli czasowej niezdolności do pracy z przyczyn nie związanych z wykonywanym zawodem. Nie obejmuje natomiast wypłaty zasiłku z tytułu wypadku w pracy. Aby się zabezpieczyć przyd wypadkami w pracy, należy z mutuą zawrzeć dodatkową (nieobowiązkową), rozszerzoną umowę i opłacać podwyższoną składkę (zależną od wykonywanego zawodu i ryzyka wypadku).

W przypadku firm zatrudniających pacowników mutua odpowiada za 
- przeszkolenie ich z zakresu BHP (krótki, najczęściej kilkugodzinny kurs)
- udzielenie im pomocy lekarskiej związanej z :
                - wypadkiem w godzinach pracy lub w drodze na/z miejsce/a pracy
                - chorobą mającej charakter przewlekły i będącej skutkiem wykonywanego zawodu.

Jednakże mutua może świadczyć również usługi w charakterze lekarza pierwszego kontaktu np. w sytuacji, gdy pracownik źle się czuje i potrzebuje zwolnienia chorobowego, a do najbliższego punktu opieki medycznej ma dalej niż do centrum mutuy.

Najczęstszym kryterium wyboru mutuy jest szybkość i dogodność dojazdu oraz wyposażenie centrum medycznego. Duże organizacje jak np. Mapfre, Fremap, Umivale czy Union de Mutuas posiadają gęstą sieć obiektów obsługi pacjenta wraz z nowoczesnym wyposażeniem sal rehabilitacyjnych i lekarzami różnych specjalności stacjonującymi bezpośrednio w ośrodku.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz