O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

19 maj 2014

Wynagrodzenie, cz. 2.W poprzednim odcinku wspomnieliśmy o tym, że wynagrodzenie zależy od dwóch składowych: Salario Base, określone w Tablas Salariales, i tzw. complementos salariales.

Do najczęściej spotykanych complementos salariales należą:

- Pagas Extras. Jak zostało wcześniej wspomniane, w Hiszpanii obowiązują 2 Pagas Extras, jednakże niektóre grupy zawodowe otrzymują dodatkowo tzw. Paga de Beneficios. Jest to najczęściej równowartość normalnego wynagrodzenia wypłacana w marcu (niezależnie od wypłaty marcowej). Paga de Beneficios, tak jak dwie pozostałe Pagas Extras, może być wypłacona oddzielnie bądź jej proporcjonalna część wliczona do comiesięcznego wynagrodzenia.

- Antigüedad, czyli staż pracy. Niektóre grupy zawodowe mogą liczyć na podwyżkę pensji w miarę upływającego czasu pracy w danej firmie. Czasem podwyżka może mieć charakter okresowy (np. wzrastać co 3 lata- tzw.trilenio), a czasem stały (np. po upływie 20 lat pracy zostaje naliczony dodatek z tytułu stażu pracy i nie ulega on już wzrostowi- tzw. Antiguedad consolidada)

- Plus. Jest to dodatek do pensji o bardzo zróżnicowanym charakterze. Jego wartość może być określona w euro, bądź w % od podstawy wynagrodzenia tzw. Salario Base. Najczęściej spotykanymi „plusami” są:
  • plus de transporte (przysługujący osobom, które dojeżdżają do miejsca pracy)
  • plus de nocturnidad (dla pracowników, których znacząca część czasu pracy przypada na godziny między 22 a 6 rano)
  • plus de idiomas (dla tych, którzy z racji wykonywanej pracy muszą wykazać się znajomością języka/-ów obcego/-ych),
  • plus z tytułu pracy w niedziele i święta
  • plus de convenio - stały dodatek dla wszystkich grup zawodowych objętych konkretnym Convenio Colectivo.

- Horas extraordinarias, czyli nadgodziny. Convenio określa sposób rekompensaty za przepracowane nadgodziny, a także ich maksymalną ilość w ciągu roku.

- Salario en especie, czyli wynagrodzenie niepieniężne, występujące w przypadku, gdy pracownik (i/lub jego rodzina) otrzymuje od firmy udogodnienia w formie materialnej, np. ubranie robocze, mieszkanie, posiłki. Wartość tychże udogodnień powinna być ściśle określona w umowie o pracę i nie może przekraczać wartości  30% wypłaty w przypadku pensji minimalnej, lub 50% w przypadku jakiejkolwiek innej pensji wyższej od minimalnej.

- Incentivos,  jest świadczeniem wypłacanym według uznania pracodawcy w uznaniu za dokonania pracownika, jego wysiłek włożony w pracę - jednym słowem, za jego efektywność. Wysokość incentivos nie jest regulowana w Convenios, nie jest to też wartość stała, każdego miesiąca może ulegać zmianie.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz