O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

12 maj 2014

Wynagrodzenie, cz. 1.Wynagrodzenie zasadniczo składa się z podstawy tzw. Salario Base i świadczeń dodatkowych (tzw. complementos salariales).

Wysokość zarobków każdej grupy zawodowej szczegółowo określają Convenios Colectivos obowiązujące na danym obszarze. Convenios Colectivos różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Inaczej może zarabiać inżynier w Barcelonie i inaczej inżynier z dokładnie takimi samymi kwalifikacjami i na takim samym stanowisku w Tarragonie. Inaczej może zarabiać osoba sprzątająca klinikę dentystyczną, a inaczej osoba sprzątająca bank w tym samym mieście, gdyż inne Convenios będą mieć zastosowanie w każdej z sytuacji.

Każde Convenio posiada opis charakteryzujący ujęte w nim  grupy / kategorie zawodowe. W zależności od posiadanego wykształcenia i/bądź funkcji, za które pracownik będzie odpowiedzialny na danym stanowisku, zostaje on „przyporządkowany” do odpowiedniej kategorii zawodowej, i tym samym-płacowej. Kiedy stanowisko pracownika jest już jasno określone, wysokości jego zarobków definiują tzw. Tablas Salariales. Tablas Salariales są to tabele, znajdujące się najczęściej na końcu Convenio, które określają minimalną wysokość podstawy wynagrodzenia, czyli Salario Base, dla każdej z kategorii zawodowych. Salario Base w zależności od Convenio może być naliczane bądź za dzień, wówczas kwota wynagrodzenia dziennego jest mnożona przez dni miesiąca i w zależności od jego długości (28/29, 30, 31 dni) ulega zmianie, bądź jest to kwota stała za cały miesiąc pracy (który uznaje się, że ma 30 dni). Kwoty zawarte w Tablas Salariales powinny być corocznie aktualizowane (zwiększane) o niewielki procent, mający na celu dostosowanie do rosnących kosztów życia.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz