O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

17 mar 2014

Rodzaje umów o pracę.

Wprowadzona na początku bieżącego roku reforma prawa pracy, szumnie zapowiadająca zredukowanie rozbudowanego systemu modeli umów o pracę (do tego czasu obowiązywało ponad 40), rozwiała nadzieje na skuteczne uproszczenie biurokracji w tym zakresie.

Owszem, liczba formularzy umów o pracę została ograniczona do 4 podstawowych, ale zyskały one więcej stron i w gruncie rzeczy, system pozostał bez zmian, zyskał tylko nową formę. Formę tak „uproszczoną”, iż sam przewodnik z opisem i instrukcjami dotyczącymi tychże umów, zamieszczony na stronie SEPE (Servicio Publico de Empleo Estatal) liczy „tylko” 135 stron.

Niemniej, w chwili obecnej obowiązują cztery oficjalne typy umów o pracę, w których wyszczególnione są warianty dostosowujące je do sytuacji zatrudniającego i osoby zatrudnianej.

Są to:
- umowa na czas nieokreślony, gdzie nie podana jest data zakończenia umowy o pracę, może ona być na pełny lub niepełny etat. Obejmuje m.in. takie warianty jak: umowa na czas nieokreślony dla nowych przedsiębiorców, dla osób pracujących na odległość, dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, dla osób wykluczonych społecznie, dla ofiar przemocy w rodzinie itd.

- umowa na czas określony, gdzie data zakończenia pracy jest ściśle określona. Również może ona być na pełny i niepełny etat. Najczęściej występującymi wariantami są:
  • umowa o dzieło lub usługę (por obra o servicio determinado), która obowiązuje przez czas wykonania usługi. Często data zakończenia umowy określona jest nie za pomocą konkretnej daty, a słów „fin de obra”. Jest to powszechnie stosowany rodzaj umowy w budownictwie.
  • Umowa czasowa ze względu na okoliczności produkcyjne (eventual por circunstancias de la producción). Umowa ta powinna zawierać ważny powód uzasadniający czasowe zatrudnienie. W praktyce jest to najpowszechniej stosowany rodzaj umowy na czas określony.
Innymi wariantami umów na czas określony są np. umowa o zastępstwo, umowa z tytułu pierwszego zatrudnienia osób młodych (empleo joven) i inne.

- umowa o praktyki – trwająca między 6 miesięcy-2 lata. Skierowana jest do osób z wykształceniem wyższym lub/i specjalistycznym, dla których praca na stanowisku bezpośrednio związanym z  ukończonymi studiami z założenia ma stanowić uzupełnienie wiedzy teoretycznej. Warunkiem jest wiek poniżej 30 lat (dopóki stopa bezrobocia w kraju utrzymuje się powyżej 15% ) i nie przekroczenie okresu 5 lat od momentu zakończenia edukacji.

- umowa „kształceniowa” (formación y aprendizaje)- trwająca między 1 -3 lata. Przeznaczona jest dla osób do 30 roku życia (dopóki stopa bezrobocia utrzymuje się powyżej 15%), bez wykształcenia lub z wykształceniem niezwiązanym ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegają. Ma na celu przekwalifikowanie lub przyuczenie osób młodych do nowego zawodu i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. Podczas trwania umowy pracownik otrzymuje materiały dydaktyczne i zobowiązany jest do wypełniania zawartych w nich zadań i testów. Po ukończeniu umowy i zaliczeniu testów uzyskuje certyfikat ukończenia kursu.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz