O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

10 mar 2014

Umowa o pracę w Hiszpanii, jak wyglądać powinien formularz.

W Hiszpanii formularz umowy o pracę jest ściśle zdefiniowany. Znajduje się na nim godło Hiszpanii wraz z nazwą Ministerstwa właściwego zatrudnieniu, czyli Ministerio de Empleo y Seguridad Social, oraz w nagłówku widnieje wytłuszczona nazwa rodzaju umowy.  Oznacza to, że wszelkie umowy inne od jedynie zatwierdzonego formatu standardowego powinny od razu budzić nasze podejrzenia odnośnie uczciwości pracodawcy.

Poszczególne modele umów mogą różnić się ilością zawartych klauzul, natomiast wszystkie zawierają przedstawione poniżej dane:

 • dane identyfikujące firmę (numer identyfikacyjny tzw. NIF lub CIF, nazwa firmy i jej forma prawna), adres siedziby firmy, miejsce wykonywania działalności-czyli miejsce, gdzie pracownik będzie świadczył usługi na rzecz pracodawcy. Oprócz tego pojawia się informacja o rodzaju działalności firmy i Código Cuenta de Cotización- czyli numer przyznany firmie przez Seguridad Social (odpowiednik polskiego ZUSu) w celu jej kontroli pod kątem odprowadzania należnych składek za zatrudniony personel.
 • dane identyfikacyjne pracownika (numer identyfikacyjny NIF lub w przypadku cudzoziemców -NIE), numer ubezpieczenia zdrowotnego (NAF- Numero de Afiliación), adres zameldowania, data urodzenia, poziom wykształcenia (służy do przyporządkowania pracownika do odpowiedniej kategorii/grupy płacowej) i obywatelstwo.
 • opis specyfiki pracy- nazwa zawodu oraz zakres obowiązków pracownika, przypisana grupa/kategoria zawodowa/płacowa (tzw. grupo profesional) oraz miejsce wykonywania działalności.
 • czas pracy i jego rozkład w ciągu tygodnia.
 • data rozpoczęcia i data zakończenia umowy o pracę (w przypadku umów na czas określony) i czas okresu próbnego. Maksymalną długość okresu próbnego dla danej grupy zawodowej zwykle określa Convenio Colectivo, jak również zależy od długości umowy. Najczęściej waha się między 15 dniami a 3 miesiącami, choć w przypadku aplikowania na stanowiska wymagające specjalistycznego wykształcenia może wynosić nawet 6 miesięcy.
 • wysokość wynagrodzenia i jego składowe, a także okresowość jego wypłacania.
 • długość urlopu wypoczynkowego.
 • Convenio Colectivo, którego postanowienia mają zastosowanie w przypadku danej umowy.
 • urząd pracy w którym zostanie zgłoszona umowa.
 • klauzule dodatkowe.
 • podpis obu stron zawierających umowę. 
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz