O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

24 mar 2014

Umowa "przyuczająca", cz. 1.CONTRATO DE FROMACIÓN Y APRENDIZAJE, cz.1.

Umowa „kształceniowa” jest jednym z najlepszych rozwiązań wprowadzonych przez rząd hiszpański w celu wsparcia zatrudnienia osób młodych. Początkowo obejmowała tylko osoby do 25 roku życia, jednakże w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju, która szczególnie mocno dotknęła młode osoby wkraczające na rynek pracy bez doświadczenia zawodowego, zdecydowano, iż dopóki poziom bezrobocia będzie przekraczać próg 15 %, umowa będzie mieć zastosowanie dla osób do 30 roku życia. Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim trymestrze 2013 stopa bezrobocia wynosiła 26,05%  (wg Instituto Nacional de Estadistica), nie zapowiada się, aby limit wieku wrócił w najbliższym czasie do poprzedniego stanu. Niemniej, w przypadku osób niepełnosprawnych nie ma żadnej granicy wiekowej, która uniemożliwiałaby przystąpienie do tego typu umowy.

Cechą charakterystyczną umowy jest połączenie czynnika praktycznego, jakim jest przebywanie i nabywanie nowych umiejętności w środowisku pracy niezwiązanym z posiadanym wykształceniem, oraz czynnika teoretycznego, jakim jest nauka z otrzymanych materiałów dydaktycznych. Umowa przewiduje zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze godzin, z czego 25% czasu (10 godzin tygodniowo) spędza on w domowym zaciszu, samodzielnie pogłębiając wiedzę za pomocą książek lub broszur wysyłanych regularnie przez wyspecjalizowane w tym zakresie centrum szkoleniowe. Do jego dyspozycji jest również wyznaczony przez centrum opiekun, który służy pomocą w razie pytań i wątpliwości, udziela konsultacji telefonicznych i mailowych oraz zajmuje się sprawdzaniem jego testów.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Contrato de Formación jest wcześniejsza rejestracja pracownika w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a ze strony przedsiębiorcy brak nieuregulowanych należności wobec ZUSu (i Urzędu Skarbowego).

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy i może rozciągnąć się maksymalnie do 3 lat, przy czym w 2-gim i 3-cim roku jej trwania czas pracy zostaje wydłużony z 30 do 34 godzin, a czas nauki zmniejszony z 10 do 6 godzin tygodniowo.  Godziny przeznaczone na pracę i naukę muszą być jasno określone i zawarte w formularzu umowy o pracę.
Po zakończeniu każdego roku pracownik otrzymuje od centrum potwierdzenie zrealizowanej części kursu teoretycznego wraz z oceną, a od pracodawcy świadectwo przeprowadzonego szkolenia praktycznego.

W kolejnej części zajmiemy dokładnie omówimy zalety jakie daje przedsiębiorcy i pracownikowi ten typ umowy.
--
Anna Makowicz
gestoria@ramonsantafe.es

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz